Разкрит е механизма на защита на бактерия Staphylococcus aureus към медикамента Synercid. Върху нея са съсредоточени усилията на екипа на д-р Бергюс от McGill’s Departments of Biochemistry and Microbiology & Immunology. Те са установили наличието на ензима Virginiamycin B lyase (Vgb), отговорен за разграждането на съставки на Synercid.

Д-р Бергюс уточнява, че е създаден триизмерен модел на ензима и се наблюдава взаимодействието му с антибиотика. Последният представлява фиксирана комбинация от quinopristin и dalfopristin в съотношение 70/30. Ензимът действа срещу първия компонент. Важно следствие от тези данни е и възможността за последващо оптимизиране на Synercid и оставането му като обект на избор при резистентни бактерии, притежаващи Vgb.

Усилията са насочени именно към този медикамент, тъй като той е специално създаден за терапия на инфекции с микроорганизми, резистентни на повечето антибиотици. Плановете на екипа на д-р. Бергюс са заменянето на quinopristin.


Подобни изследвания се очаква да се проведат и върху други антибиотици с цел модифицирането им за преодоляване на резистентността.