Масовата употреба и разпространение на антибиотици предизвикаха сериозен проблем в световен мащаб, а именно резистнентност сред някои щамове бактерии.

 

Екип от изследователи от университета в Цукуба разкри механизма, чрез който резистентността към определен вид антибиотик може да се предава между някои бактерии.


 

Staphylococcus aureus е много широко разпространен вид бактерия, която обикновено е безвредна. Въпреки това тя може да предизвика появата на опортюнистични инфекции.

 

Този вид нарушения се появат най-често при човек с отслабена имунна система или такъв, който има отворена и незаздравяла рана. Опортюнистичните инфекции могат да бъдат особено опасни, когато конкретният щам на бактериите е резистентен към прилаганото антибиотично лечение.

 

В случая на Staphylococcus aureus, резистентният щам бактерии са известни като MRSA. Причинените от тях инфекции не са податливи на лечение с Methicillin. Този вид медикамент е тесноспектърен β-лактамен антибиотик от групата на пеницилина.

 

Генетичната информация на различните бактерии, например вирулентност или лекарствена резистентност, може да се предава чрез процес, наречен хоризонтален трансфер на гени.

 

Съществуват различни начини, чрез които бактериите извършват хоризонтален генен трансфер. Механизмът, по който е предавана информацията от резистентните към Methicillin щамове на останалите бактерии не беше разкрит.

 

Чрез своето изследване учените разкриват вероятния процес, по време на който се обменя информацията. Те наблюдават протичането на естествена трансформация, която води до трансфер на генетичен елемент, отговорен за резистентността към метицилин. Той е известен като “SCCmec”.

 

За да се извърши този обменен процес, е необходимо бактериите, които приемат информацията, да са в състояние, наречено “компетентност”. Само в този случай те могат да поемат генетичен материал от околната среда извън собствената си клетъчна стена.

 

При инфекция с ю, бактериите образуват биофилм, с помоща на който клетките се придържат една към друга и към повърхността, върху която се намират. По този начин те образуват организирана мрежа в лигавата извънклетъчна структура.

 

Формиралият се биофилм защитава бактериите от имунната система на гостоприемника и от съответното медицинското лечение. От друга страна, се стимулира и хоризонталния трансфер на гени.

 

Направеното от изследователите разкритие ще даде възможност за разработка на методи, които да предотвратяват разпространяването на бактериална резистентност.

 

Референции:

https://www.news-medical.net/news/20220513/Researchers-reveal-mechanism-for-spread-of-antibiotic-resistance-among-bacteria.aspx