Иследователи от Института на Вайцман в Израел разкриха естествено появили се антитела в туморни клетки, които биха могли да подпомогнат за разработката на подобрени имунотерапевтичните методи на лечение в бъдеще.

 

Антителата са серумни гликопротеини, които неутрализират специфични за организма застрашаващи агенти.


 

Предходни проучвания показват наличието на антитела в малигнени тумори, но не разкриват точните причини за тяхното образуване. Учените предполагат, че е възможно дори да нямат връзка с протичащия онкологичен процес.

 

Според косвени доказателства обаче тези антитела имат противотуморно действие. Забелязано е, че пациентите с по-голяма преживяемост и по-добра ефективност при медикаментозна терапия имат по-голям брой В-клетки в своите тумори. Това са клетките, които произвеждат антителата.

 

Учените са идентифицирали една молекула от хилядите протеини в туморните клетки, която е прицелна за новоидентифицираните антитела. Това е мембранно-свързаният протеазен ензим, наречен MMP14 (MT1-MMP).

 

При здрав човек този ензим играе важна роля в ремоделирането на тъканите, например по време на регенерация или заздравяване на рани.

 

При онкологично болни пациенти обаче този ензим се разпространява безконтолно, прорязва матрицата около туморните клетки и по този начин им помага да нахлуят в околните тъкани и да се разпространят в други органи. Това може да доведе до появата на смъртоносни метастази.

 

Според изследователите от Научния институт Вайцман разгледаните от тях тумори на яйчници съдържат необичайно високи нива на ензима MMP14.

 

Въпреки че тяхното проучване е фокусирано основно върху тумори на яйчниците, разкритата информация може да бъде от полза и при други новообразувания.

 

Откритието би могло да помогне за разработката на нов имунотерапевтичен метод на лечение на онкологични заболявания.

 

Онкологичните заболявания са много често срещан проблем в световен мащаб. Тяхното лечение представлява изключително сложен и комплексен процес, който трябва да се проследява внимателно.

 

Ефективността на терапията зависи от вида на тумора, етапа, в който е открит и желанието на пациента за кооперативност. За съжаление не във всички случаи резултатите са добри.

 

Поради тази причина множество изследователи непрекъснато търсят нови методи и подходи за лечение на този вид заболявания.

 

Проучването е публикувано в сп. Cell.

 

Референции:

https://www.jpost.com/health-and-wellness/article-702131?fbclid=IwAR1ceMNo9vFnYSqbaHuG5ZtOFv-TZ7pcTTEmzuYcE9i2E52m_WQpVZaGxgs