Гумите и слузните вещества се отнасят към групата на хетерополизахаридите. Те намират широко приложение в медицината и фармацията.

 

Гумите се отделят при нараняване на различни растителни органи (корени, стъбла, клони, плодове, семена). Освен при механични увреждания гумите се отделят и естествено, изтичайки от пукнатини в растенията. Гумите изпълняват защитна функция. Някои автори смятат, че образуването и отделянето на гуми е патологичен процес, но други приемат, че това е естествен процес, свързан със специфична обмяна на веществата в растенията, продуциращи гуми. Образуването и отделянето на по-значителни количества гуми е характерно за представителите на семейство Бобови, Розови, Анакардиеви, Седефчеви и др.


 

За получаване на гуми се правят нарези или се обелва кората. Изтеклият ексудат или гумозен сок постепенно се втвърдява на въздуха.

 

Гумите са разклонени хетрополизахариди, изградени от калциеви или магнезиеви соли на киселини и неутрални монозахариди, които най-често са естерифицирани. Повечето от гумите са разтворими във вода, а други само набъбват.

 

Във фармацевтичната технология гумите се използват като емулгатори и стабилизатори на емулсии, като свързващо средство за приготвяне на таблетки. В медицината се използват при стомашно-чревни възпаления и като лаксативни средства.

 

Слузни вещества. Те имат близък химичен състав с растителните гуми както и близки отнасяния. Едновременно с това те имат и някои съществени разлики. Основните разлики между тях са следните: слузните вещества не са ексудативни продукти, образуват се в процеса на естественото развитие, а не от външно дразнене, представляват резервни въглехидрати, не са лепливи, лесноразтворими са във вода и се отлагат в по-големи количества в дрогите.

 

Според начина на образуване слузните вещества се подразделят на:

  • Мембранни, когато се образуват от стапянето на клетъчните стени;
  • Целуларни, когато се образуват от трансформирането на клетъчното съдържание;
  • Интрацелуларни, когато при образуването им е взела участие средната ламела

 

Слузните вещества са разпространени в много растения като се локализират в различни части: корени, грудки, листа, цветове, семена и др. от цветните растения по-значителни количества слузни вещества има в представителите от семействата Розови, Бобови, Орхидееви, Слезови, Ленови и т.н.

 

Слузните вещества имат противовъзпалитено и омекчаващо действие и са чудесно противокашлично средство.