Възрастта, на която човек влиза в пубертета, може да е решаваща за риска от затлъстяване на по-късен етап от живота. Това е заключението от ново проучване, а данните сочат, че по-силна е посочената зависимост при женския пол. Така, ранният пубертет при момичетата вече може да се счита за рисков фактор за последващи проблеми с теглото.

 

Като основен белег на настъпващия пубертет се посочва първата манструация на момичето. Стандартно тя се появява между 11 и 14-годишна възраст. Всяко по-ранно стартиране на менструацията се асоциира с ранен пубертет, а на по-късен етап може да се очаква и различна степен на затлъстяване при по-рано навлезлите в пубертета жени.


 

Установената зависимост доказва, че връзката между теглото и началото на пубертета при момичетата е двузначна. Досега се знаеше, че по-високото тегло при момичета е предразполагащ фактор за ранен пубертет, а вече е доказана и обратната зависимост. Новото проучване доказва още една особеност – връзката между теглото и пубертета и в двата случая се обяснява с настъпващи хормонални промени в женския организъм.

 

Добре известен факт е, че при по-пълните момичета се установяват по-високи нива на хормона на глада лептин. Повишеният лептин се посочва като предразполагащ фактор за преждевременно навлизане в пубертета. Така, при момичета, които преминават през ранен пубертет, високите нива на лептин също са обичайно явление. В тези случаи,  в резултат на различни взаимодействия между лептина и по-рано секретиращите се полови хормони, се създава висок риск от натрупване на излишно тегло.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Този риск се запазва висок за продължителен период от време и затлъстяването може да стане факт в по-късен етап от живота на момичето.

 

В цифрово изражение данните показват, че затлъстяване се установява при поне 30% от момичетата, навлезли в ранен пубертет. Тези данни може да се ползват като средство за повишаване информираността на момичетата преминаващи през ранен пубертет, както и на техните родители. При таквиа момичета мерките за превенция на затлъстяването имат много сериозно значение и следва да се съблюдават от по-рано и по-стриктно.