Преди дни се проведе дискусия с фокус върху рака, приемането на Европейския антираков план и онкозаболяванията в контекста на пандемията от COVID-19. Участие взеха водещият у нас онкоспециалист – проф. Дудов и представители на най-големите пациентски организации в страната.


Според проф. Дудов затварянето на специализираните звена за медицинска помощ забавя пациентите неприемливо дълго. Като пряк ефект се оказва не само върху прогнозата на тяхното заболяване, но и върху качеството им на живот. Така пандемията от коронавирус доведе до изключително авансиране на състоянието при пациенти с различни онкологични заболявания. Както става ясно от световната статистика туморните заболявания, заедно с тези на сърдечно-съдовата система са на челни места от причините за смъртен изход.


По отношение на приемането на европейския антираков план, като първи негов основен стълб се отбелязва значението на превенцията на заболяванията – изразяваща се както в специфична профилактика под формата на ваксини, така и неспецифична с мерки за избягване на рисковите фактори. Не за подценяване са и кампаниите, които целят информиране на обществото за рисковите фактори и как да се предпазим от тях.По отношение на поставянето на ваксини срещу COVID-19 проф. Дудов разясни, че е необходимо изчакване от 3 дни преди или след провеждане на химиотерапия, докато по отношение на курс лъчетерапия – няма нужда от забавяне, тъй като няма противопоказания. Единствено по-дълго изчакване (от 1 до 3 месеца) се налага след костно-мозъчна трансплантация.


На срещата се засегна и темата за т. нар. дистанционна медицина, при която пациентите се проследяват от разстояние, без нужда те да посещават болнични звена. Гъвкавостта е ключова според специалистите, за да се върне балансът в здравната система, който беше отклонен в още по-голяма степен след началото на пандемията. Напълно неприемливо е според специалистите раздалечаването на лечебните курсове при онкозаболяванията, тъй като постигнатото равновесие рязко може да бъде разрушено.


В края на тази година се очаква откриване на call-център в няколко северозападни града на страната – Видин, Монтана, Враца, в който ще се проследяват жизнени показатели на около 500 пациенти. Организацията е благодарение на работата на Българския червен кръст, с цел да се преразпредели в някаква степен тежестта върху здравната система, а същевременно с това да се осигури и психо-социална подкрепа на пациентите.


Представител на националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев обясни, че за възстановяване на нормалния ритъм на работа в здравната ни система има необходимост от консолидиране на политическа сила. Проблеми през изминалата година са били блокадите на градове и невъзможността за пациентите да преминават с придружител. Освен това липсата на комуникация със съответните болнични звена, поради претоварването на персонала. Важна роля в тази ситуация за изиграли и горещите линии, осигурени от различни непрвителствени организаци, както и множеството кампании.