Въпреки големия терапевтичен напредък в лечението на рак на белия дроб през последните петнадесет години, тази патология остава една от най-сложните за лечение.

 

Ракът на белия дроб е най-често срещаният рак в света и е водеща причина за смъртност и при двата пола.


 

Резултатите от проучванията KBP-2000-CPHG и KBP-2010-CPHG показват значително подобрение в 5-годишната преживяемост след диагностициране на рак на белия дроб, в проучването, проведено през 2010 г., в сравнение с проучването, проведено през 2000 г.

 

Това стана ясно на 26-ия конгрес на френското дружеството по пулмология в град Лил тази година.

 

Координатор на епидемиологично проучване за рак на белия дроб - KBP-2020 е д-р Дидие Дебьовр от болница „Емил Мюлер“ в град Мюлуз, чиито резултати се оповестяват на всеки 10 години и са едни от най-очакваните.

 

Докато степента на преживяемост при недребноклетъчен рак на белия дроб е била значително подобрена според резултатите, представени през 2010 г., то статистиката не е показала същите обнадеждаващи резултати при дребноклетъчен рак на белия дроб, става ясно от доклада.

 

От анализа на данните се очертават две тревожни тенденции: ракът на белия дроб прогресира сред жените и непушачите.

 

Случаите на рак на белия дроб се увеличават при жени и непушачи

През 2000 г. непушачите и хората, които много рядко употребяват тютюневи изделия, представляват само 7,6% от случаите на рак на белия дроб.

 

Днес те представляват 12,6% от случаите.

 

Причините за това увеличение са както множество генетични фактори, така и факторите на околната среда и повишеното излагане на атмосферно или химическо замърсяване по време на работа.

 

По-голямата част от случаите на рак на белия дроб все още засягат предимно пушачите.

 

Делът на диагностицираните жени също се увеличава, те са 34% от случаите, според резултатите, публикувани през 2020 г. срещу само 16% през 2000 г.

 

Ракът на белия дроб е труден за лечение и изисква комплексен подход, тъй като диагнозата често се установява, когато заболяването вече е значително напреднало.

 

Преживяемостта през петте години след диагностицирането на недребноклетъчен рак на белия дроб се е подобрила между 2000 и 2010 г., съответно от 10% на 12,7%.

 

Това не се отнася за другата форма на рак на белия дроб, наречена дребноклетъчен рак на белия дроб.

 

Ако се установи и проследи заболяването достатъчно рано, ракът на белия дроб може да бъде успешно излекуван, но при появята на метастази, диагностиката и лечението се усложняват, с което и преживяемостта намалява драстично.

 

Източници:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-cancers-poumon-progressent-chez-femmes-non-fumeurs-96358/

https://www.cphg.org/wp-content/uploads/2019/05/Lettre_Information1_SYVR-20181219_VF.pdf