Пациентите с ракови заболявания са изложени на по-голям риск от развитие на диабет.

 

Това показва ново проучване на Steno Diabetes Center Copenhagen, Rigshospitalet и Университета в Копенхаген.


 

Проучването също така заключава, че пациентите с рак, които развиват диабет, имат по-малка продължителност на живота.

 

По-висок риск от диабет, свързан с някои видове рак

В резултат на сътрудничество между изследователи от Steno Diabetes Center Copenhagen, Rigshospitalet и катедрата по хранене, упражнения и спорт в Университета в Копенхаген, ново проучване е показало, че диагнозата рак е свързана с повишен риск от развитие на диабет.

 

Проучването е осъществено чрез използването на уникални епидемиологични данни от базата данни CopLab, съхранявана от Центъра за обща практика към Департамента по обществено здраве на Университета в Копенхаген.

 

Някои видове рак са свързани с увеличен риск от развитие на диабет.

 

Проучването показва, че има повишен риск от развитие на диабет, при пациенти с рак на белия дроб, панкреаса, гърдата, мозъка, пикочните пътища или матката.

 

Изследователите са изследвали обширен набор от данни, състоящ се от 112 милиона кръвни проби от 1,3 милиона участници, от които повече от 50 000 са развили рак.

 

Въпреки че проучването не дава окончателни открития за това защо някои видове рак са свързани с по-голям риск от развитие на диабет, изследователите имат теории, около които могат да бъдат изградени нови изследвания.

 

Различните терапии за рак могат да допринесат за повишен риск от диабет.

 

Самият рак може да засегне останалата част от тялото.

 

Знаем, че раковите клетки са в състояние да отделят вещества, които могат да засегнат органите и евентуално да допринесат за повишена честота на диабет. 

 

Преживяемостта се увеличава когато не се развива диабет

Проучването също така показва, че пациентите с диагностициран рак и диабет, обикновено нямат толкова дълга продължителност на живота, колкото пациентите с ракови заболявания, които не развиват диабет.

 

Проучването е установило намалена продължителност на живота при 21% от пациентите, които развиват диабет, след като са били диагностицирани с рак.

 

Важно е да се отбележи, че проучването обхваща всички видове рак и не е било изследвано влиянието на диабета върху преживяемостта по отношение на отделните видове рак.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.2337/dc22-0232