Ракът на яйчниците често се дължи на наследствени фактори и се диагностицира в по-късен стадий, когато е трудно да бъде лекуван.

 

Честият прием на аспирин е свързан с по-нисък риск от развитие на рак на яйчниците при пациенти с множество рискови и предразполагащи фактори.


 

Това е показало ново проучване, публикувано в Journal of Clinical Oncology.

 

Повечето известни рискови фактори за рак на яйчниците – като фамилна анамнеза, мутации в гените BRCA 1 и 2 и ендометриоза – не могат да бъдат модифицирани.

 

Проучването е показало приложима стъпка, която пациентите с по-висок риск от развитие на рак на яйчниците могат да предприемат, за да намалят риска от развитие на заболяването.

 

Ежедневната или почти ежедневната употреба на аспирин се свързва с 13% спад на риска от рак на яйчниците.

 

Това проучване е предоставило допълнителни доказателства, че химиопрофилактиката на рака на яйчниците с чест прием на аспирин може да е от полза за пациентите с по-висок риск.

 

Проучване от 2018 г. е показало, че ежедневният прием на аспирин е свързан с намалени нива на рак на яйчниците.

 

Подгрупите в проучването са били определени според индивидуални фактори като ендометриоза, затлъстяване, фамилна анамнеза за рак на гърдата или рак на яйчниците, бременност, употреба на орални контрацептиви, лигиране на тръбите и според броя рискови фактори: нито един, един, два или повече.

 

Изследователите са обединили данни от 17 проучвания, девет проспективни кохортни проучвания от Кохортния консорциум за рак на яйчниците и осем контролни проучвания от Консорциума на асоциацията за рак на яйчниците, които включват повече от 8300 случая.

 

Приемът на аспирин е свързан с множество нежелани реакции, включително вътрешно кървене и инсулт.

 

Целта на проучването е била да определи дали аспиринът може да предотврати рак на яйчниците при хора с по-висок риск.

 

Установено е, че аспиринът е бил ефективен и при пациентите, които са имали два или повече рискови фактора.

 

По тази причина се счита, че би било подходящо аспиринът да се включи като част от терапевтичния подход. 

 

Проучванията са се фокусирали върху идентифицирането на стратегии за превенция или ранно откриване на рак на яйчниците и ендометриума. 

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1200/JCO.21.01900