За поредна година медицинската и гражданската общественост отбелязва Световния месец за борба с рака на гърдата. Основна цел на тази инициатива, както и на всички мероприятия, които я съпровождат, е да се повиши информираността на жените за особеностите на рака на гърдата и за важността на навременните превантивни мерки.

 

Навременното диагностициране на рак на гърдата е ключов фактор за успешното лечение. Установено е, че преживяемостта на жената след поставяне на диагноза рак на гърдата зависи пряко от това в кой стадий е открито заболяването и е започнато лечението.


 

В медицинската практика се разглеждат 5 основни стадия на рак на гърдата. Хронологично те обхващат периода от формирането на туморното образувание до момента на метастазирането на раковите клетки и поразяването на различни органи в тялото. В този ред ракът на гърдата преминава през 5 стадия, означавани цифром от 0 до 4, като някои от тях имат и подстадии.

 

Стадий 0
Той обхваща периода на формиране на ракови клетки, което най-често започва в млечните каналчета на гърдата. На този етап ракът е неинвазивен, но се открива само с лабораторни изследвания. Този факт е показателен за важността на профилактичните грижи по отношение на рак на гърдата.

 

Стадий 1А
За него се говори, когато туморът се е разраснал до размери 2 см в диаметър и е вече инвазивен.

 

Стадий 1В
В него освен малко туморно образувание се отчитат и струпвания от ракови клетки в лимфните възли.

 

Стадий 2А
С напредване на времето туморът може да запази размерите си непроменени, но миграцията на ракови клетки с лимфата може да доведе до рак на лимфните съдове. В стадий 2А на рак на гърдата той може все още да не е диагностициран, но увреждането на лимфните съдове трябва да насочва към изследвания.

 

Стадий 2В
Това е етапът, когато туморът в гърдата е с размери между 2 и 5 см и се откриват ракови образувания в поне 3 лимфни съда.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Рак на гърдата в някой от посочените дотук стадии е лечим. В повечето случаи комбинираното лечение, включващо хирургична намеса, химиотерапия или хормонална терапия, дава много позитивни резултати. Медицинските данни сочат, че преживяемостта при рак на гърдата, диагностициран и лекуван в периода преди навлизане в третия стадии, е около 98%.

 

Стадий 3
Ракът на гърдата в трети стадий се характеризира с 2 главни особености. Туморното образувание вече е с размери над 5 см, а се засягат и все повече лимфни съдове. Възможно е да се появят и кожни проблеми – язвички, трудно зарастващи рани и др.

 

Стадий 4
Това е крайният етап от прогресията на рак на гърдата. В четвъртият стадий се откриват метастази и сериозни увреждания в различни органи и структури на тялото.

 

Преживяемостта при рак на гърдата в трети или четвърти стадий е много по-ниска в сравнение със случаите на по-ранното му откриване. Тя е средно около 26%.

 

Световният месец за борба с рак на гърдата е повод всяка жена да се запознае с важността на профилактиката и навременното диагностициране на заболяването. Факт е, че ракът на гърдата е лечим, но успехът на лечението зависи изцяло от откриването му в максимално ранен стадий.