Американската агенция по лекарствата (FDA) даде разрешение за ново лекарство, което ще се използва при лечение на смъртоносни, резистентни към лекарства форми на туберкулоза, едно от най-опасните инфекциозни заболявания. Новото лекарство, наречено pretomanid беше одобрено от FDA на 8-и август. То ще се използва в комбинация с две вече съществуващи лекарства за лечение на туберкулоза.

 

Туберкулозата е заболяване, което се разпространява по въздушно-капков път чрез капчици, които са изкихани или изкашляни от някой, който е заразен. Заболяването атакува най-напред белите дробове и ако не се лекува започва да се разпространява. Както повечето бактериални инфекции и туберкулозата се лекува по-успешно с коктейл от лекарства отколкото с монотерапия. Това се прави с цел да се избегне развитие на резистентност и повторни инфекции.


 

По данни на СЗО от 2017 г. около 10 млн. души всяка година се разболяват от туберкулоза. Приблизително 560 000 от тях имат форма на туберкулоза, която е резистентна поне към една от терапиите за лечение. През 2017 г. от туберкулоза са починали 1,6 млн души.


Развитието на новото лечение беше приоритет на здравните власти в световен мащаб. Тъй като резистентността на туберкулозните бактерии заплашително се увеличава.

 

Бариера пред разработването на нова терапия се явява липсата на интерес отстрана на фармацевтичните производители, тъй като такива лекарства имат ограничен пазар и печалбите не са големи.

 

В Съединените щати е приет федерален закон, който насърчава научната дейност в областта на новооткритията и по-специално разработването на антибиотици и противогъбични средства за инфекции, при които липсва ефективно лечение.

 

За разлика от повечето лекарства Pretomanid не е разработен с цел печалба. Групата Global Alliance for TB Drug Development или TB Alliance придобива правата за разработване на лекарството през 2002 година. Сдружението разработва лекарството с финансиране от множество партньори.

 

Pretomanid ще бъде използван в комбинация с bedaquiline и антибиотичния продукт linezolid при възрастни страдащи от високорезистентен вид туберкулоза. От 107 лекувани пациенти, изследвани шест месеца след прекратяване на лечението тази схема има успах в до 95% от случаите.