Резултатите от междинен анализ на пациентско проучване показват, че 5 грама idarucizumab незабавно противодействат на антикоагулантния ефект на dabigatran (Pradaxa) при пациенти, изискващи спешно антикоагулантно противодействие.
 
Изследването е представено в New England Journal of Medicine и на конгреса на Международното дружество по тромбоза и хемостаза 2015 в Торонто, Канада.
 
То е важно здравните специалисти, тъй като осигурява първи задълбочени данни за действието на специфичен противодействащ медикамент на перорален антикоагулант, който не е от класа на витамин К антагонистите, по време на спешни случаи в реална ситуация.
 
Тези данни показват, че употребата му може да подпомогне лекарите, като им позволи да се фокусират върху други жизненоважни аспекти от управлението на спешната помощ извън противодействието на антикоагулантния ефект при пациенти, лекувани с dabigatran.“
 
Така се оценява типовете пациенти и реални ситуации, с които здравните специалисти могат да се сблъскат при различни случаи на спешна помощ.
NEWS_MORE_BOX
 
Широкият обхват на критериите за включване гарантира, че дори най-тежко болните или ранени пациенти (например такива със сепсис или с тежък вътречерепен кръвоизлив), които се нуждаят от спешно противодействие на медикамента, могат да бъдат включени в проучването.
 
Междинният анализ включва данни от 90 пациенти в ситуации на спешна помощ, които са го приемали и е било наложително противодействие.
 
При 81 пациенти, които са показали повишени нива на антикоагулация, измерени на изходно ниво чрез ECT, резултатите показаха:
 
  • Изследването достига своята първична крайна точка, постигайки 100% максимално противодействие като осреднена стойност за всички пациенти; 
  • След 4-я и 12-я час лабораторните резултати показват нормални нива на коагулация при почти 90% от пациентите;
  • Нормално кръвосъсирване (хемостаза) е отчетено по време на хирургическа намеса при 92% от пациентите, изискващи такава намеса или инвазивна интервенция;
  • Няма признаци на прокоагулантен ефект след приема;
  • Тромботични събития са били отчетени при пет от пациентите, никой от които не е провеждал антитромбинова терапия по време на събитието;
  • Има общо 18 смъртни случая. Регистрираната смъртност в рамките на 96 часа от началото на проучването е свързана с първоначалната причина за спешен прием в болница, докато всички последвали събития са свързани със съпътстващи заболявания.
 
Клиничният опит се равнява на над 4 милиона пациенто-години сред всички лицензирани индикации по света.