Бактериите от род Pseudomonas са повече от 70 вида, които причиняват инфекции както при хората, така и при животните. Най-често се изолира микроорганизмът Pseudomonas aeruginosa, който има отношение за честите вътреболнични инфекции и опортюнистичните инфекции при пациенти с компрометиран имунитет.


Бактериите са Грам-отрицателни и притежават силно подвижно камшиче (монотрих), с което се улеснява придвижването им. Освен това тялото е снабдено с пили, които имат отношение към по-доброто закрепване към лигавицата на различни органи. Микроорганизмът е изключително приспособим и устойчив при попадане в околната среда, като предпочита влажна среда.


Характерно за псевдомоните е, че синтезират редица ензими и токини, които подпомагат защитата от клетките на имунната система, както и улесняване навлизането в различни тъкани.Pseudomonas aeruginosa е сред най-устойчивите бактерии. В болнични условия се разпространява със секретите на болни, а след изсъхването на различните екскрети остава дълго време жизнеспособен. Поради широката употреба на антибиотици щамовете на микроорганизма са развили изразена резистентност срещу широка гама антибиотични средства.


Микроорганизмът може да бъде изолиран от различни места и предмети – катетри, мивки, въздуховоди и системи за обдишване, ендоскопи, сапуни, кърпи, контактни лещи, включително и от цветя.


Освен на антибиотично лечение микроорганизмът е резистентен и на редица дезинфектанти.


В отделения по изгаряне Pseudomonas aeruginosa е до 30% от всички инфекции. Широко разпространен в околната среда, той е и част от нормалната микрофлора на кожата и дебелото черво.


NEWS_MORE_BOX


Основно микроорганизмът се изолира при инфекции на уринарния тракт, локални инфекции на рани, от бронхиалния секрет на пациенти с муковисцидоза, както и септично болни.


При муковисцидоза микроорганизмът причинява некротизираща пневмония, която нерядко завършва летално. Уроинфекциите са основно следсвие на предшестваща катетеризация.


За поставяне на диагноза основно се прилага микробиологично изследване – на материал от кръв (за хемокултура), гной, раневи секрет, секрети от трахея, конюнктива, ухо и други органи, взависимост от локализацията.


Микроорганизмът е невзискателен към хранителни среди и ориентировъчен резултат се получава в рамките на 24 часа.