Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ одобри първата терапия, която ефективно забавя развитието на диабет тип 1.

 

Специалисти разкриха възможността за приложение на имунотерапевтик за забавяне на развитието на диабет тип 1 при високорискови пациенти.


 

В хода на клинични проучвания е установено, че Teplizumab, наричан още Tzield, може да забави проявата на диабет тип 1 средно с три години, при пациенти с висок риск за развитие на заболяването.

 

Заболяването диабет тип 1 се дължи на настъпила имунна реакция в организма, в резултат на която се разрушават клетките в панкреаса, които продуцират инсулин.

 

Имунотерапиите представляват нов и иновативен подход, който води до промени в автоимунните реакции на организма. По този начин може да се предотврати разрушаването на β-клетките в панкреаса и следователно появата на диабет тип 1.

 

Проведено е проучване, което включва 76 души на възраст между 8 и 49 години, изложени на висок риск от диабет тип 1.

 

При пациентите, които приемат имунотерапевтика, риска от диагностициране на диабет тип 1 е значително по-нисък, в сравнение с контролната плацебо група.

 

Изследователите отбелязват, че пациентите, които развиват диабет тип 1 по време на проучването, са диагностицирани средно три години по-късно от тези, които приемат плацебо медикаменти. Това е първото клинично проучване, което показва, възможността за забавяне и спиране на развитието на диабет тип 1 при хора с висок риск.

 

Специалистите стигат до заключението, че Teplizumab е безопасено и ефективено моноклонално антитяло, което може да забави развитието на диабет тип 1. Медикаментът е одобрен за приложение при пациенти на и над осем годишна възраст в САЩ.

 

Към момента медикаментът е одобрен единствено в САЩ, но неговото действие се разглежда и от специалисти в Обединеното Кралство.

 

Възможността за забавяне или дори предотвратяване на диабет тип 1 е от голямо значение най-вече за пациентите и техните близки.

 

В резултат на по-късна диагноза, хората прекарват повече години без притеснения за приложение на инжекционен инсулин, хипогликемия или спазване на конкретна диета. Освен това хората поддържат своята кръвна захар в нормални граници за по-дълъг период, което понижава риска от настъпване на възможни усложнения.

 

Референции:

https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/first-treatment-delay-type-1-diabetes-teplizumab-licensed-us?utm_source=LinkedIn&utm_medium=social&utm_campaign=Orlo