Задавянето представлява запушване на дихателните пътища, когато предмет или храна заседне в дихателната тръба. Колкото и тривиално да звучи задавянето може да е животозастрашаващо.

 

Важно е да се направи разлика между леко и тежко задавяне.


 

При лекото задавяне пострадалият отговаря на въпросите ви, може да говори и кашля.

Поведение на помагащия: Окуражавайте пострадалия да продължи да кашля и се уверете, че дишането не е нарушено. Не го удряйте безцелно по гърба!

 

Тежко задавяне. Какво се наблюдава:

  • Пострадалият не може да говори, отговаря с кимания, но е още в съзнание.
  • Пострадалият не може да говори, диша и кашля. В някои случаи може да хрипти и да прави опити да кашля.
  • Наблюдава се посиняване и загуба на съзнание.
  • Пострадалият може да изпадне в паника, опитвайки се да си поеме дъх.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Поведение на помагащия:

  • Извикайте помощ;
  • Направете 5 потупвания. Застанете встрани и малко отзад на пострадалия. Придържайте гръдния кош и го наведете напред. По този начин чуждото тяло може да излезе, ако бъде изтикано и няма да навлиза по-дълбоко в трахеята. Направете 5 силни потупвания между плешките.
  • Ако потупванията не дават резултат направете 5 коремни притискания (маньовър на Хаймлих). Застанете зад пострадалия. Обвийте двете си ръце около горната част на корема му. Наведете го напред. Свийте ръката си в юмрук и поставете между пъпа и долния израстък на гръдната кост. Хванете този юмрук с другата ръка. Издърпайте силно юмрука си в посока към вас и нагоре. Ако и това не помогне редувайте 5 потупвания и пет притискания.
  • Ако пострадалият изпадне в безсъзнание незабавно извикайте бърза помощ. Поставете го в странично стабилно положение и издърпайте главата назад.
  • Ако установите, че няма дихателни движения, започнете процедура по съживяване. Отведете главата назад и повдигнете брадичката, погледнете в устата. Ако видите нещо, което запушва дихателните пътища – отстранете го веднага.

 

Задавяния при бебета и деца.
Тези техники могат да бъдат използвани при деца над 1 г. При бебета заменете коремните притискания с гръдни притискания. По-често при бебета се препоръчва обръщане с главата надолу при тежко задавяне. Друг метод е да хванете бебето през гърдите, навеждате го напред, с другата ръка го потупвате по памперса. Обикновено капчица мляко е причина за задавянето.

 

Задавяне при бременни. Маньовърът на Хаймлих не се прилага при бременни жени и по-пълни хора. В този случай заменяме коремните притискания с гръдни. Техниката е същата. Притисканията се извършват с юмрук на нивото на гърдите.