През летния сезон често се съобщават случаи на удавяния. Добре е да сме подготвени и да знаем как да реагираме при такава ситуация.

 

Какво трябва да бъде поведението на помагащия:


 • Можете да влезете във водата само, ако сте обучени за това. В противен случай незабавно потърсете помощ!
 • От значение е извеждане на пострадалия от водата, като го придържаме за главата. При съмнение за травма на гръбначния стълб или черепа е необходимо пострадалия да бъде поставен върху плоска повърхност и така да бъде изтеглен.
 • След като пострадалият е изведен от водата започнете сърдечен масаж при липса на циркулация и дишане, като първо осигурите проходимост на дихателните пътища;

 

NEWS_MORE_BOX
 • Реанимация във вода, т.е. отваряне на дихателните пътища и вентилация, е приемлива в плитки води или в дълбока спокойна вода, където има обучен спасител по водно спасяване или, когато има най-малко двама обучени спасители;
 • Гръдни компресии не се прилагат във водата. Ако пострадалият е жертва на сърдечен арест, бързото отстраняване на водата е приоритет;
 • Когато пострадалият възстанови дишането си го поставете в странично стабилно положение
 • Сигнализирайте на тел. 112.

 

Позициониране на пострадалия

 

Какво наблюдаваме?

 • Респираторен арест, тялото е отпуснато
 • Увреждания на главата или гръбначния стълб;
 • Хипотермия.

 

Поведение на помагащия:

 

 • Пострадалият се поставя в странично стабилно положение, така че при наличие на връщане на стомашно съдържимо то да излезе навън, а не да бъде аспирирано към дихателните пътища;
 • Тази позиция се запазва възможно най-дълго. Всеки натиск върху гърдите се избягва, за да не пречи на дишането.
 • Позицията на пострадалия трябва да бъде такава, че той да може да бъде безопасно и лесно обърнат по гръб, като се вземат предвид възможни наранявания на гръбначния стълб
 • Защитата на пострадалия от хипотермия е също от значение - необходимо е затопляне на тялото, освобождаване от мокрите дрехи, подсушаване и завиване.
   

При удавяне винаги са възможни наранявания на гръбначния стълб. Обучените спасители изнасят пострадалия на сушата възможно най-бързо. Извършват обездвижване до пристигане на спешния медицински екип.