Травмата на главата е резултат на директен контакт между главата и някакъв обект. Може да има нараняване на кожата, черепа или мозъка. Обикновено сериозната травма е комбинация от тях.

 

Сериозните наранявания на главата означават, че има опасност от увреждане на мозъка, което може да е животозастрашаващо.


 

Какво се наблюдава?

 • Пострадалият може да има главоболие и да е объркан. Тъй като кожата на главата е богато къвоснабдена нараняването в областта на главата може да кърви обилно.
 • Счупване на черепа. В този случай се наблюдава загуба на кръв или изтичане на бистра течност от носа, устата или ухото, синьо оцветяване около очите
 • Мозъчно увреждане. Тук наблюдаваме тежки нарушения на съзнанието като сънливост, безпокойство, замайване, пострадалият е чувствителен на светлина и звук, изтичане на кръв от ушите и носа, повръщане, дишането е бавно, свита поза на ръцете и краката
 • Може да има и признаци, указващи травма на гръбначния стълб

 

NEWS_MORE_BOX

 

Поведение на помагащия:

 

 • Ако пострадалият губи кръв или други течности, сложете еднократни ръкавици
 • Третирайте леките рани;
 • Ако има кръвотечение вземете мерки за спирането му;
 • Не промивайте сериозна рана на главата с вода или дезинфектант, защото може да има открита фрактура на черепа под раната.
 • Ако върху главата е нанесен сериозен удар, внимавайте за счупване или мозъчно увреждане. Успокойте пострадалия и го помолете да не се движи. Обездвижете главата. Направете това само, ако пострадалия го позволява
 • Проверете съзнанието и дишането на пострадалия. Ако има нужда предприемете действие по съживяване:
 •  Продължавайте да наблюдавате състоянието на пострадалия, докато не пристигне медицински екип;
 • Задължително насочете пострадалия към лекар.