Преминаването на електрически ток през тялото на човека може да предизвика спиране на дишането и сърдечната дейност.

 

Ток с високо напрежение. Когато е налице електрически ток с висок волтаж изходът в повечето случаи е фатален. Тялото на пострадалия може да бъде отхвърлено на разстояние до 20 м от мястото на контакта.


 

Когато установите, че пострадалият е все още в контакт с източника на високо напрежение, използването на суха дървена пръчка или дреха няма да ви предпазят от високото напрежение. В такива случаи е желателно електроподаването да бъде преустановено централно от компетентно лице.

 

Ток с ниско напрежение. Напрежение от 220 волта, използващо се в домашни условия може да нанесе сериозни наранявания на човека и дори смърт.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В случай, че пред вас има човек, който е ударен от ток с ниско напрежение вие трябва да:

 

  • Изключите веднага централното електрозахранване (изключете бушоните);
  • Ако не знаете къде се намират бушоните или мястото е недостъпно за вас, изключете щепсела на електроуреда от контакта!
  • Звъннете на 112;
  • Стойте на безопасно разстояние от пострадалия;
  • За да прекъснете контакта на пострадалия с източника на напрежение, използвайте суха дървена пръчка, с която да отделите крайниците на пострадалия от електрическия проводник!
  • Ако пострадалия не диша или няма сърдечна дейност, освободете веднага въздушните пътища. Бъдете готови да извършите изкуствено дишане или сърдечен масаж.
  • Обследвайте дали пострадалият няма травма на гръбначния стълб, главата или счупвания.
  • Поставете върху изгорените участъци от кожата мокри кърпи.

 

Важно! Не докосвайте вашето тяло или крайници до тялото или крайниците на пострадалия! Не използвайте метални или влажни предмети за тази цел, тъй като това може да предизвика токов удар и у вас! Ако не можете да прекъснете контакта на пострадалия с електрическия проводник, може да използвате внимателно бримка от въже, с която да изтеглите пострадалия от местопроизшествието.

 

Основният проблем при удар с електрически ток не са кожните изгаряния, а по-скоро уврежданията на дихателната и сърдечносъдовата система, които могат да настъпят.