Сърдечният инфаркт е една от причините за най-висока смъртност в световен мащаб. Той се предизвиква поради нарушение на кръвообращението в сърдечните коронарни артерии – които кръвоснабдяват сърцето.


Първите симптоми при инфаркт на миокарда от по-лекостепенен характер са остра пронизваща болка в областта на гръдния кош и сърцето. Понякога пациентите съобщават за дебют със стягане, което прогресира до болка с пронизващ характер. Тя може да се разпространява към едната, най-често лявата, ръка или към двете едновременно. Също така може да ирадиира назад към лопатката, поясната област, шията и долната челюст.


Други чести симптоми са появата на неритмични сърдечни съкращения, обилно изпотяване, промени в количественото и качественото съзнание. Болните може да са унесени или хипермоторно възбудени. Някои от тях изпитват страх и са емоционално нестабилни в острите условия на сърдечния инфаркт.Първа помощ при инфаркт може да бъде оказана преди идването на линейка. След позвъняване на телефон 112 и детайлно обяснение на състоянието на пострадалия и къде се намира, важно е да дадете максимално точен адрес, както и телефон за обратна връзка.


Преди пристигането на линейката задължително трябва да облекчите дишането на пациента като премахнете и разхлабите стегнатите дрехи, за да се облекчи максимално дишането на пострадалия. За тази цел трябва да се свалят тесните дрехи или да се разкопчаят. Суспектният за инфаркт трябва да се сложи да легне, но така, че горната част на тялото му да е по-високо от долната, за да не се натоварва сърцето. Прозорците трябва да са постоянно отворени, за да влиза свеж въздух.


При случай на сърдечен удар е важно периодично да се проверява кръвното налягане и честотата на пулса – на всеки 5-7 минути. Ако кръвното налягане е нормално може да се даде на пациента нитроглицерин, който да се постави под езика. В случай, че кръвното налягане рязко спадне, нитроглицеринът не е подходящ. На пациента може да се даде да се сдъвче и таблетка аспирин.


В случай на отсъствие на съзнание, дишане и пулс, пациентът трябва да се постави на пода и да се започне реанимация. Трябва да направи първо бърз удар с юмрук в областта на гръдната кост.

 

Изкуственото дишане също е задължително. На всеки 15 притискания в областта на сърцето трябва да се направят две вдишвания. Проверяването на пулса е задължително, тъй като при поява се преустановява сърдечният масаж.