След повече от десетилетия на експерименти върху симптоматичната фаза на болестта на Хънтингтън, са разработени маркети, които улесняват оценката на интервенционалното лечение при деца, носещи генетичната мутация на заболяването, преди развитието му.

 

Това разкриха колумбийски изследователи в рамките на VIII-мата годишна среща на Канадската асоциация по неврология в Монреал.


 

Така появата на болестта ще бъде забавена за възможно най-дълъг период от време.

 

В същото време е проучена и техника за блокирането на определен клас рецептори в човешкото тяло - екстрасинаптици, която може да подобри моторното обучение и координацията, както и клетъчната смърт при болестта на Хънтингтън.

 

Болестта на Хънтингтън е наследствено заболяване, което причинява прогресивно увреждане на нервните клетки в мозъка. Тя сериозно повлиява на голяма част от функциите на организма и обикновено води до затруднения в мисленето, двигателната дейност и в доста случаи до психиатрични нарушения.

 

Заболяването се дължи на унаследяването на генетичен дефект в един ген от ДНК.

NEWS_MORE_BOX

 

При повечето пациенти с болестта на Хънтингтън симптомите на заболяването започват да се проявяват около 40-годишна възраст, въпреки че в някои случаи началото може да бъде значително по-рано. Когато заболяването се прояви още преди 20-годишна възраст се говори за ювенилна форма на болестта на Хънтингтън.

 

Обикновено по-ранното начало се свързва и с по-тежко протичане.

 

Заболяването се проявява с нарушения в мисленето, двигателната активност и психиката. Кой от тези симптоми ще се прояви пръв е строго индивидуално.

 

Затрудненията в двигателната активност могат да бъдат свързани както с безсъзнателните, така и с волевите движения.

 

Най-често срещаното и асоциарано с това заболяване психиатрично нарушение е развитието на депресия. Тя не се дължи на поставянето на диагнозата болест на Хънтингтън, а по-скоро на увреждането на мозъчните структури в резултат на болестта.

 

За жалост и до днес не е открито лечение за заболяването.

 

По време на конгреса екипът от Колумбия посочи, че екстрасинаптиците занапред ще бъдат използвани и при терапия на други невродегенератативни заболявания като болест на Алцхаймер и някои увреждания, причинени от инсулт.