Три са вирусните причинители, които водят до понижаване на имунната реактивност на организма и са предпоставка за наслагване на вторични инфекции. Това са вирусите на грипа, морбили и човешкия имунодефицитен вирус. Докато първите два водят до временно понижаване на имунната защита на организма, то човешкият имунодефицитен вирусhuman immunodeficiency virus (HIV) води до постепенно и необратимо понижаване на клон лимфоцити – CD4 T-клетките.


Проучване върху вируса на СПИН дава обнадеждаващи резултати по отношение на неговото лечение. Откритието се състои в имунотерапия с вкарването на донорни клетки, които не само да спрат размножаването на вируса, но и да изградят имунен отговор срещу него.


Крайната цел на лечението е да се възстанови естественият имунен отговор на организма. Клетките, които отговарят именно като първа линия на имунна защита са и първият таргет на вируса при заразяване с инфекциозния причинител.Главният изпълнителен директор на Американската лаборатория по генна технология обяснява за проекта, че идеята е извеждане на пациентите с ХИВ от перманентния антиретровирусен контрол в лицето на ежедневната терапия и постигането на траен имунитет.


Все още лабораторията е в процес на изчакване стартирането на проекта с клинични проучвания, като първият етап се очаква да започне до края на тази година.


По-рано тази седмица изследователски екип от лаборатории Abbott  публикува резултатите от новооткрит щам на вируса на СПИН. Важно е да се отбележи, че последният нов щам е регистриран преди почти 20 години.


Към днешна дата съществуват няколко начина за защита от инфекцията. Използването на кондоми е един от тях, но не и единственият. Към момента се прилагат т. нар. преекспозиционна и постекспозионна профилактика – съответно представляващи медикаментозна профилактика преди рисков контакт или непосредствено след такъв.


Профилактиката, както и откриването на нова, константно елиминираща инфецията терапия става все по-важен проблем, тъй като според статистичеки данни на Световната здравна организация процентът на новооткритите случаи нараства.


Инфекцията с ХИВ вируса увеличава разпространението си и сред по-възрастни жени, които остават полово активни, но неглижират превантивните мерки срещу механизмите на разпространение на причинителя.


Ретроспективно проучване върху последните 10 години показва, че петкратно е нарастнал броят на инфектираните с вируса жени, които са на възраст между 45 и 65 години.