Протеинът Shank3 може да отключи аутизъм чрез стопирането на ефективна комуникация между мозъчните клетки, смятат учени.


Изследването на Университета Дюк в Северна Каролина открива нови възможностите за намиране на ефективно медикаментозно лечение. Въпреки че са открити стотици гени, свързани със състоянието, точната комбинация от генетика, биохимия и други фактори на околната среда, които водят до аутизъм, все още е неясна.


Всеки пациент има само един или няколко от тези мутации, което превръща разработването на лекарства в трудна задача.Протеинът Shank3 се намира в синапсите – на „кръстовището“ между мозъчните клетки, което им позволява да общуват помежду си.


В процеса на изследванията, когато учените анализират мозъчните функции, са открити дефекти във веригите, които свързват две различни зони на мозъка, кората и стриатума. Смята се, че здравите връзки между тези области са от ключово значение за ефективното регулиране на социалното поведение и общуване.


Работата на учените подчертава важната роля на протеина Shank3 в създаването на мозъчни вериги, които лежат в основата на поведение ни.


Изследването показва, че Shank3 мутациите водят до дефекти в комуникациите между невроните. „Констатациите ни дават възможност да разберем конкретните дефекти на невралната верига, отговорни за необичайното поведение. Това, от своя страна, може да доведе до нови стратегии и цели за създаване и развитие на лечение на състоянието.“, казва ръководителят на изследването д-р Гьопинг Фенг.


Смята се, че само малък процент от хората с аутизъм имат мутации в протеина Shank3, но вероятно при много други случаи могат да се открият дефектни белтъци, които контролират синаптичната функция.