Разкрити са клетки, които биха могли да повлияят върху реакциите между отделните имунни молекули. Това може да доведе до намаляване на тежестта на настъпил туморен процес.

 

Различни видове микроРНК частици, които са експресирани в имунни клетки, се свързват с променен прогностичен резултат при пациенти с тумор, което предполага, че те могат да бъдат изпозвани за разработката на нови методи за лечение на онкологичните заболявания.


 

В резултат на редица експериментални проучвания, специалисти откриват миниатюрни сферични частици, наречени протоклетки, свързани с товар, който инхибира микроРНК-223. Те установяват, че тези клетки са от полза при инхибирането на туморни процеси, по-конкретно растежа и развитието на клетките на меланома.

 

Протоклетките са изкуствени, химически проектирани, сферични частици, които се образуват от агрегацията на неживи компоненти с цел имитиране на структурата и различните свойства на биологичните клетки. Те биха могли да бъдат използвани за различни цели.

 

Меланомът е един от най-агресивните туморни кожни нарушения. Този вид злокачествено заболяване се развива от пигментните клетки - меланоцити.

 

Лечението на кожния малигнен меланом е много труден процес, чийто изход зависи до голяма степен и от навременната диагностика на заболяването.

 

Дори и при навременна диагностика обаче, химиотерапевтиците трудно спират развитието на тумора. Поради тази причина непрекъснато се разработват нови подходи и медикаменти, които да подобрят прогнозата на болните.

 

В серия от експерименти, в които е използван модел меланома на зебра, както и култивирани човешки клетки, изследователи от Университета в Бристол в Обединеното кралство тестваха тумор-супресивните качества на протоклетките.

 

Екипът анализира действието на протоклетките в човешките макрофаги и установи, че те са в състояние ефективно да доставят анти-miR223 товара и да препрограмират клетките към по-устойчив противъзпалителен и потенциално противораков фенотип.

 

Тази възможност за репрограмиране на участниците със съзпалителния процес би могла да бъде от полза за изработката на нов вид противотуморна терапия за меланом, но също и за други трудни за лечение солидни тумори, които могат да бъдат уязвими към провъзпалителните ефекти.

 

Възможно е също така протоклетъчната система да бъде адаптирана за модулиране на функцията на имунните клетки при други възпалителни състояния, където тези клетки играят ключова роля.

 

Информация за направеното откритие е публикувана в сп. Advanced Science.

 

Референции:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202202717