На 15.10.2016г. в гр. Пловдив се проведе Първата Национална среща под мотото „Заедно по пътя към промяната. Да дадем шанс на живота”. Целта на срещата е успешното въвеждане на проекта „Angels” в България. Проектът се организира от Европейското дружество за инсулти (ESO) и цели да увеличи броя на болниците, специализирани в лечението на инсулти и да оптимизира терапевтичния подход във вече функциониращите такива центрове.

 

Проектът стартира юли месец 2016 г., като България се включва в него към този момент. Основната цел на проекта е създаване на Общност от поне 1500 центрове и болници за лечение на инсулт в цяла Европа, чиято ежедневна дейност е насочена към подобряване качеството на лечение на всеки пациент с инсулт. Като крайна дата за сформирането на тази Общност се отбелязва май месец 2019 г.


 

Основните перспективи пред проекта „Angels”са увеличаване на броя на болниците, предлагащи интравенозна тромболиза като средство с доказана най-висока ефективност в острия стадий на исхемичния мозъчен инсулт, както и подпомагане на вече съществуващи такива центрове чрез обучение, оборудване с почти всичко необходимо за лечение на остър инсулт – всичко, събрано в т.нар. „Кутия за инсулти”, както и осигуряване на членство в Общността на „Angels”- платформа за още по-голяма подкрепа, повече идеи, споделяния и признание чрез програмата за присъждане на отличителни награди.

 

Основната мисия на проекта е равен достъп на всички пациенти във всяка точка на Европа до качествено лечение и обслужване.

 

Задачите и същевременно трудностите пред проекта са:

 

  • Повишаване информираността на обществото за основните симптоми на настъпващия исхемичен инсулт с цел бързо намиране на спешна помощ;
  • Обучение на здравните професионалисти от спешните и интензивни отделения, с цел повишаване на тяхната увереност в условията на спешност и бързо организиране на екипната дейност.

Лечението с тромболиза се извършва само след прецизиране на съответнията показания и противопоказания, с цел постигане на максимален терапевтичен ефект и минимизиране на нежеланите усложнения. Максималният срок, в който интравенозната тромболиза има терапевтичен ефект е четири часа и половина след началото на първите симптоми на исхемичния мозъчен инсулт. Извършването на тромболиза след по-голям интервал от време крие повече рискове отколкото ползи и затова не се прилага.  

 

NEWS_MORE_BOX

 

Целевият времеви диапазон, който си поставя асоциацията "Angels" - т.нар. „от вратата до иглата” е 60 минути. Това е оптималното време за диагностициране на исхемичния мозъчен инсулт от постъпване на пациента в болничното отделение до началото на извършване на интравенозната тромболиза. Това прави прилагането на интравенозна тромболиза напълно възможно, но изисква навременната реакция на пациента и неговите близки, на спешния екип, както и на екипната работа в отделението, където ще се приложи лечението.

 

Проектът има за цел да даде втори шанс на пациентите с инсулт, чрез оптимизиране на медицинската помощ за тях.

 

Исхемичният мозъчен инсулт е втората по честота причина за смърт след сърдечносъдовите инциденти. Статистиката показва, че на всеки 30 минути пациент с инсулт, който може да бъде спасен, умира или остава трайно инвалидизиран, не само поради тежестта на инсулта, но и поради това, че лечението е проведено в неподходяща за целта болница. Към настоящия момент само 1/3 от пациентите имат достъп до специализирани центрове за лечение на инсулт.