Почти една пета от пациентите с COVID-19, които се прекарали заболяването без симптоми, са информирали лекарите си за различни промени в здравословното им състояние, месец след откриване на инфекцията чрез тестове.


Анализът на FAIR Health обхваща застрахователни искове от 1,96 милиона американци - най-голямата популация пациенти, проучвани в рамките на дълъг период от време - от февруари 2020 до февруари 2021.


Констатациите в проучването хвърлят светлина върху проблема с т. нар. продължителен COVID синдром, отнасящ се за симптоми на заболяването, които продължават повече от четири седмици след диагностицирането.Проучването установява, че поствирусното състояние се свързва най-често с проява на болка, затруднено дишане, високи нива на холестерол, общ дискомфорт, умора и високо кръвно налягане.


Делът на починалите 30 дни или повече след първоначалната диагноза е с 46% по-голям при пациенти, които са били хоспитализирани, в сравнение с тези, които са били на амбулаторно лечение.


Около 0,5% от пациентите с COVID-19, които са били хоспитализирани, след което изписани, са починали до 30 дни след първоначална диагноза.


19% от асимптомните пациенти с COVID-19 се оплакват от продължителни прояви на неразположение. Тази цифра нараства до 27,5% при пациентите с COVID-19, които са били симптоматични, но не са били хоспитализирани и 50% от тези, които са били хоспитализирани.


Честотата на симптомите при постковид варира според възрастовата група, в която попада засегнатото лице. Така например при педиатричната популация чревните проблеми заместват високия холестерол като третия по честота симптом.


Състоянието засяга значително по-често жените, за разлика от мъжете. Съответно и честотата на симптомите варира взависимост от пола. Така при мъжете по-често е налице миокардит – възпаление на сърдечния мускул.


Важно е да бъдат отбелязани и различни симптоми, свързани с психиката - тревожността е най-често срещана, последвана от депресия, нарушение на адаптацията и проява на тикове.

 

Най-големият недостатък на проучването обаче, е липсата на контролна група от хора, при които не е била поставяна диагнозата СOVID-19.


Причините проявата на постковид симптомите към днешна дата остават неизвестни. Теориите включват устойчиво имунно активиране след острата фаза, първоначално увреждане на невронни пътища в нервната система, както и несвоевременно лечение. Значение има и продължителното неизчистване на вируса от организма.


Източници:
https://medicalxpress.com/news/2021-06-asymptomatic-covid-patients.html?fbclid=IwAR0D3966YbmWY1EXQAmT-Y2daM0m2kYWhlsZyPXMPVuDwpWdIatvhT3OzPA
https://medicalxpress.com/news/2021-04-factors-tied-severe-covid-children.html