Фактори, свързани с нарушения във функционирането на бъбреците, могат по-точно да предвидят риска от развитие на сърдечна недостатъчност и инфаркт или инсулт, в сравнение със стандартните тестове за кръвно налягане и холестерол. 
 
Авторът на проучването Кунихиро Матсушита от Катедрата по епидемиология към училището в Блумбърг, САЩ, обяснява, че това е информация, която лекарите обикновено имат и биха могли да използват за установяване на рисковете за сърдечносъдовото здраве
 
Това позволява да се вземат предпазни мерки по-рано, които да се изразяват в промяна на хранителния режим, физическата активност или назначаване на терапия като прием на статини. 
 
Установява се, че половината от пациентите, които страдат от хронично бъбречно заболяване, достигат до летален изход, вследствие на сърдечносъдови проблеми.
 
За целта на проучването изследователите събират данни от 24 други. Общият брой на участниците е 637 315, като никой от тях няма анамнеза на сърдечносъдово заболяване. 
 
Изследователите установяват, че резултатите от тестовете за скорост на гломерулна филтрация и албуминурия могат с точност да прогнозират риска от развитие на сърдечносъдово заболяване. Те заключават, че благодарение на тези тестове, оценката на риска от инфаркт и инсулт се подобрява значително.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Проучването не дава информация относно връзката между нарушенията, свързани с бъбреците, и сърдечносъдовото здраве, но д-р Матрсушита смята, че прекомерните количества течности могат да доведат до неправилно функциониране на бъбреците, което да е причина за фатален сърдечен арест. 
 
Хроничните бъбречни заболявания са сред най-разпространените заболявания в зряла и напреднала възраст, особено в развитите страни, където застаряването на населението им отрежда едно от първите места сред причините за смъртност.