Сърдечносъдовите заболявания са сред водещите причини за смърт от боледуване. Острите съдови инциденти – особено миокардният инфаркт в основна степен се дължат на атеросклероза. Тя по своята същност е възпалително изменение на кръвоносните съдове и може да доведе до запушване на артериите, хранещи сърцето.
 
Основна линия в профилактиката на атеросклерозата има контролът на серумния холестерол. Новартис, обаче, откриват нова перспектива в тази насока...
 
Активното вещество канакинумаб не е съвсем нов продукт и вече има разрешително като противовъзпалително лекарство за лечение на някои редки автоимунни заболявания.
 
Приложението му при сърдечносъдови болести изисква допълително разрешение, за което и се бори фармацевтичната компания. На 27 август са оповестени резултати от началните проучвания, които от Новартис интерпретират като обещаващи.
 
Възпалението играе важна роля в генезата на миокардния инфаркт и изследването е търсело ефекта на канакинумаба върху пациенти, претърпели остри коронарни инциденти. Резултатът е, че веществото носи 15% по-нисък риск от повторен инфаркт в сравнение с плацебо групата.
 
NEWS_MORE_BOX
Друг хоризонт пред лекарството е свойството му да намалява смъртността от злокачествени заболявания – особено белодробен карцином. Допълнителни проучвания в тази насока са предвидени през предстоящата година.
 

Противниците

От медицинска гледна точка има едно свойство на препарата, което може да ограничи приложението му – прави пациента силно податлив към инфекции, поради имуномодулиращите си качества и това може да повиши смъртността след инфаркт.
 
От икономическата страна на нещата – това е скъп препарат. Но парите в медицината не са просто цифра. Освен абсолютната стойност на лекарството, значение има и ползата от него. Намаляване на броя процедури и лечение, свързани със съдови инциденти, както и намаляване на инвалидността и смъртността носи обществена икономическа изгода.
 
Противниците на идеята са скептични дали ще се намери подходящ тип болни, при които лечението с канакинумаб да бъде оправдано предвид настоящата му стойност. Според тях преимуществата му на етапа не са достатъчни.