Учени установиха, че противоалергичното лекарство без лекарско предписание – loratadine има свойството да уврежда структурата на бактериалните биофилми и възвръща действието на антиобиотиците към устойчивия Staphylococcus aureus.

 

Бактериалните биофилми представляват „миокробиални съобщества“, които засилват бактериалната резистентност. Оказва се, че loratadine има свойството да разрушава тези биофилми. Това дава нов път към разработване на лекарства за всички трудно лечими бактериални инфекции.


 

За справяне с нарастващата бактериална резистентност, специалистите често прибягват до комбиниране на различни видове антибиотици или добавяне на субстанции, които повлияват бактериалните ензими, които разрушават структурата на антибиотика.

 

Но до момента няма лекарство, което да повлиява бактериалната резистентност към съществуващите антибиотици. За повечето учени е абсолютно неочаквано да открият, че отдавна известно съединение като loratadine с известно противоалергично действие, има такъв ефект. Ако това откритие се потвърди при клинични тестове, антибактериалното действие на loratadine може да се превърне в революция при антибиотичното лечение.

 

Авторите на изследването – Меган Бланиджър и Хедър Милър от High Point University са били „на лов“ за съществуващи лекарства, които биха могли да противодейства на разрастващия се проблем с антибиотичната резистентност. Преди година, те съобщиха за клас антидепресанти, който повишава чувствителността на метицилин-резистентния Staphylococcus aureus към антибиотици, но високите дози, които се изискват са токсични за пациентите. По-късно те се насочват към структурата на loratadine, която наподобява изследваните антидепресанти.

 

Учените изолират различни видове Staphylococcus, включително стандартни лабораторни щамове, изолирани от болнични и придобити в обществото инфекции. Те лекували инфекциите с антибиотик oxacillin в присъствие на loratadine и desloratadine (биоактивният метаболит на лекарството). При лечението с loratadine щамовете Staphylococcus показват между 8 и 500 пъти по-голяма чувствителност към антибиотика. Оказва се, че desloratadine не повлиява чувствителността на бактериите към антибиотика.

 

Учените откриват, че бактериалните биофилми и резистентността се регулират от подобни генетични механизми. Биофилмите са в основата на лекарствената резистентост. При тестването на loratadine в лабораторни условия, те установяват, че той блокира образуването на биофилмите и разрушава вече образуваните от всички щамове S. aureus и някои щамове S. epidermidis. Откритието представлява интерес за научната област и предстоят още много клинични тестове.