Високата честота и смъртност от рак определят здравната и социална тежест на онкологичните заболявания. Научното и обществено внимание се насочват, както към адекватна диагностика и лечение на болестта, така и към установяване на определени рискови фактори и изготвянето на превантивни мерки срещу отключване и развитие на злокачествени тумори.

 

Научно доказана е канцерогенната роля на редица химични вещества. От друга страна, дефицитите на някои микроелементи, витамини и активни субстанции се асоциират с повишена предразположеност към злокачествена трансформация на определени клетки.


 

Дори и зад тези хипотези и асоциации да стои конкретна медицинска логика няма химикал, който самостоятелно да води до развитие на рак, както няма и хранителна добавка, която да бъде като панацея в профилактиката на определени онкологични заболявания.

 

Много са рисковите фактори, които в своята комплексност водят до генетични промени в клетките и тяхната злокачествена трансформация. Голяма част от факторите са предотвратими, макар че тяхното елиминиране или коригиране не води до премахване на риска от развитие на рак.

 

Сред основните увреждащи клетката фактори са свободните радикали, които се образуват в организма. Преимът на антиоксидани по естествен път чрез плодовете и зеленчуците намалява нивото на радикалите и има профилактична роля по отношение на клетъчните увреждания и генерирането на мутации в структурата на ДНК.

 

Единствено резултати от клинични изпитвания в утвърдени международни центрове могат да се приемат за достоверни в определянето на профилактичната полза или медицинска вреда от приема на някои антиоксиданти като суплементи. Сред най-изследваните добавки са синтетичните или естествени ретиноиди, каротеноиди, селен, витамин Е и витамин С, както и различни комбинации между тях.

 

Лесно е да се установи дефицит на тези активни субстанции при пациентите с онкологични заболявания. Въпросът е дали този дефицит има отношение към развитието на болестта и би ли имало полза от суплементирането с антиоксиданти с профилактична или лечебна цел. Задължителното постъпване на тези вещества с храната не се подлага на съмнение. Проучва се допълнителният им прием под формата на суплементи (таблетки, капсули, капки и др.).

 

Резултатите от проведените проучвания в мнозинството си доказват, че профилактчен или лечебен ефект от приема на антиоксиданти няма с малки изключения за определени локализации и групи пациенти.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В някои области на Китай (Линксиан, Хуйксиан) се регистрира висока заболеваемост и смъртност от злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха. Резултатите от клинични изпитвания проведени в областта показват, че суплементирането на здрави хора с комбинация от бета-каротен (15 мг дневно), селен (50 микрограма дневно) и витамин Е (30 мг дневно) намаляват смъртността от рак на хранопровода с 4%, а от рак на стомаха с 21 %. При други комбинации и дозировки не е бил отчетен ефект.

 

Приемът на ретиноиди (13cRA) при пациенти с xeroderma pigmentosum намалява риска за развитие на рак на кожата с 63%. При пациенти с бъбречна трансплантация дневният прием на ацитретин (30 мг) намалява честотата на рака на кожата сред тази популация. При други групи пациенти обаче, суплементацията с ретиноиди няма документиран ефект.

 

Антиоксидантите нямат доказана профилактична или лечебна роля при белодробен рак. Нещо повече, резултатите от две проучвания (ATВC и CARET) демонтрират, че приемът на бета-каротен в комбинация съответно с витамин Е или ретинол повишават честотата на белодробен карцином сред активните пушачи, съответно с 18% и 28%. Суплементирането на пушачи с антиоксиданти не само че няма профилактична роля, а допълнително увеличава риска за рак на белите дробове.

 

Приемът на антиоксиданти под формата на добавки не може да се определи като универсално полезен или вреден. Науката все още установява кога, в какви дози и при при кои пациенти определени активни вещества и комбинации биха имали ефект. От друга страна, всичко необходимо за човешкия организъм се набавя в адекватни и полезни количества чрез пълноценното хранене.