Астматичният пристъп се дължи на спазми на мускулите във въздушните пътища. Това води до свиването им, което затруднява дишането. Причина за тях могат да бъдат алергии, студ, пушек, а в някои случаи те могат да се появят и без видима причина. 
 
Ключовите симптоми, за които трябва да се следи, са затруднения в дишането или говора, хрипове, дистрес, кашлица, син отенък около устните, ушите или нокътните легла. 
 
Хората, които страдат от астма, обикновено използват инхалатор при първите признаци на пристъпа. Ако той е тежък или засегнатият няма инхалатор, ще се нуждае от помощ. 
 
По време на астматичния пристъп е важно човекът, който го получава, да заеме комфортна позиция. Трябва да поема въздух бавно и дълбоко, за да се улесни дишането. Засегнатият трябва да вземе инхалаторът и да вдиша от него няколко пъти. Това би трябвало да помогне на дишането. 
 
Ако не се постигне облекчаване, пристъпът може да е тежък. В този случай трябва да използват инхалатора отново – едно или две вдишвания с него на всеки две минути – до 10 вдишвания. 
 
Когато астматичният пристъп е тежък, засегнатият се изтощи или това е първият му такъв пристъп, трябва да се повика Бърза помощ. Докато тя пристигне, трябва да се следят дишането, пулсът, както и реакцията му.