Група датски учени публикуват резултатите от ново изобретение, което има за цел мониторинг (следене) на тежки нощни пристъпи при пациенти с епилепсия. Новаторският уред има за цел превенцията на т. нар. внезапна смърт, която се посочва като водеща причина за смърт при страдащите от заболяването.


Изобретението е развито с цел наблюдение на тези пациенти, при които няма възможност за отчитане на нощните припадатъци. Устройството е с малки размери и изключително издръжлив, според главния изследовател, участвал в проучването – д-р Джоан Арандс.


Тестове са проведени при 28 души, при които е налице изразена в различна степен ментална недостатъчност. Новото устройство позволява успешна детекция на до 85% от всички тежки и до 96% от рисковите нощни епилептични пристъпи.Устройството разполага с датчици, които отчитат сърдечния ритъм и движенията през нощта. Устройството се поставя в горната част, под раменната става на една от двете ръце. Епилептичните пристъпи се отчитат при регистриране на повишаване на сърдечния пулс, както и повтарящи се конвулсивни (съкратителни) движения.


При отчитане на началото на епилептичен пристъп се задейства аларма, която изпраща сигнал до лицето, което се грижи за пациента.


Чрез устройството се позволява повече свобода за оказващия грижи персонал за тези пациенти, както и потенциално редуциране на фаталните случаи, завършващи със смърт до 2/3.


Този тип устройство може да бъде предлагано и като монтирани към леглото на страдащия от епилепсия. При наличие на пристъп се отчитат вибрациите, които се получават следствие на внезапните спастични движения.


Като позитиви на новото изобретение се отчитат значителното намаляване на смъртните случаи, отпадане на необходимостта от постоянна грижа на персонал, който отговаря за тези пациенти. Същевременно уредът е удобен за носене и става почти незабележим при по-дълга употреба.


Стремежът на екипа е да повишат сигурността на апарата до 100%. Изследването и резултатите от него са публикувани в журнала Neurology, а за осъществяване на проекта екипът е в колаборация с няколко университета.