На годишната среща на Американската асоциация за изследване на туморите (AACR), която ще се проведе в Ню Орлиънс, от 8 до 13 април 2022 г. от AstraZeneca планират представянето на няколко новоразработени медикамента за онкологични заболявания. Според компанията част от тях се базират на имунотерапевтичните методи на лечение и действат прицелно върху различни механизми и етапи от развитието на туморните клетки.

 

Разработките на медикаментите се основават на механизма на действие и начините, по които могат да бъдат предотвратени едни от най-тежките туморни формации.


 

Един от препаратите е MEDI5752, което представлява ново биспецифично антитяло, едновременно насочващо се към протеините на имунната контролна точка PD-1 и CTLA-4 при солидни тумори.

 

Биспецифичните антитела включват в себе си активното действие на два медикамента. Комбинираното действие на MEDI5752 има за цел да подобри терапевтичния индекс в сравнение с този отбелязван при двете отделни лекарства, които блокират съответно CTLA-4 и PD-1.

 

Друг медикамент е Durvalumab. Той отбелязва добри резултати във фаза 2 на рандомизираното проучване NeoCOAST.

 

Прицелните механизми на действието му са в ранните стадий на развитие на недребноклетъчен карцином на белия дроб.

 

Ще бъдат представени нови молекули, насочени към интерлевкин-12 (IL-12) и левкемичния инхибиторен фактор (LIF), както и потенциалното значение на модулиране на туморната микросреда, както и ново поколение PARP инхибитори. Налични са данни от Фаза 1 на клиничното проучване PETRA, което анализира действието на следващо поколение PARP1-селективния инхибитор - AZD5305. Този медикамент е разработен специално за пациенти с тумори, които съдържат специфични мутации. AZD5305 насочва своето действие селективно към PARP1. Той разрушава раковите клетки чрез активиране на механизмите за възстановяване на увредена ДНК молекула.

 

Референции:

AstraZeneca aims to transform the oncology treatment landscape with diverse early pipeline and novel combinations at AACR - https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2022/astrazeneca-aims-to-transform-the-oncology-treatment-landscape-with-diverse-early-pipeline-and-novel-combinations-at-aacr.html?fbclid=IwAR0Fm9OF6FyBfBw413ZSHurL_7rPdFo4oQowzHVI_ndqvLAL130AYOz6mV0