Световната здравна организация съобщава за тревожно нарастване на случаите на фатално предозиране на лекарствени продукти, най-вече такива, съдържащи опиоидни болкоуспокояващи.

 

През 2011 г. са регистрирани 381 329 случая на лекарствено предозиране. Те засенчват дори черната статистика на злоупотребата с наркотици. Данните сочат, че три от всеки четири смъртни случая се дължат на свръхприем на опиоидни аналгетици – най-вече хидрокодон, който се предлага под формата на таблетки за перорален прием.


 

Много лекари изказват опасението, че пациентите им не осъзнават колко опасни и силно пристрастяващи са тези лекарства. Световната здравна организация отправя глобален призив към клиницистите да прибягват до тях само в екстремни случаи, оставяйки по-малко сериозните болежки за лекарства като нестероидните противовъзпалителни средства.

 

Втората най-значима по смъртност група е на лекарствата против различни тревожни разстройства, към които принадлежат едни от най-широко прилаганите – бензодиазепините. Според много специалисти тези данни не са учудващи, предвид опита на лекарите в различните спешни и токсикологични отделения.