Прилагането на химиотерапия преди оперативна интервенция сред пациентите с тумор на панкреаса, подобрява прогнозата на заболяването им. Това се твърди от проучване, ръководено от Университета на Ливърпул от името на Европейската група за изследване на туморите на панкреаса с подкрепата на Cancer Research UK.

 

Онкологичните заболявания, които засягат панкреаса се характеризират с много лоша прогноза и ниска преживяемост. Лечението на този вид тумори е трудно, като най-често предпочитаният подход е хирургичният.


 

Туморът на панкреаса е злокачествено заболяване, което произхожда от клетките на панкреаса. Той може да бъде локализиран в главата, тялото и опашката на този орган, като най-често се открива в главата.

 

Симптоматиката на това онкологично заболяване зависи от неговата локализация. Въпреки това най-често се наблюдава безболкова прогресираща жълтеница. В напредналите стадии пациентите съобщават за наличието на много силна болка, налагаща заемането на определена позиция заради притискането на тумора, която води до нейното облекчаване.

 

Диагнозата карцином на панкреаса се поставя въз основа на анамнестични данни, статус на пациента, както и на база различни клинични изследвания. Например ехография на коремни органи, компютърна томография, тънкоиглена биопсия под ехографски контрол и изследване на туморни маркери.

 

Лечението на карцинома на панкреаса е оперативно. Извършва се резекция на засегнатия орган, а в някои случаи и на дванадесетопръстника.

 

Възможно е туморът да се образува на неудобно за отстраняване място, което налага приложението на химиотерапия предоперативно. Това може да увеличи възможността за неговото хирургично отстраняване и да подобри преживяемостта на пациента.

 

Проучването ESPAC-5 има за цел да сравни използването на три различни вида неоадювантна терапия с кратък курс спрямо незабавна хирургия при пациенти с граничен резектабилен карцином на панкреаса, за да се проследи дали този подход може да подобри резултатите за пациентите.

 

При анализ на получените резултати, специалистите установяват, че неоадювантната терапия значително подобрява прогнозата и общата преживяемост.

 

Повишаването на годишната обща преживяемост за FOLFIRINOX се наблюдава при 84%, за гемцитабин плюс капецитабин тя е 78% и 60% за базирана на капецитабин химиолъчетерапия, в сравнение с 39% при незабавна операция.

 

Получените резултати показват възможност за значително подобряване на прогнозата при ранно диагностицирани пациенти с рак на панкреаса и проведена неоадювантна химиотерапия.

 

Проучването  е публикувано в сп. The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/retrieve/pii/S246812532200348X