Свързаният с вируса Зика риск за бременните жени и техните рожби е относително ново явление в медицината, тъй като едва отскоро причинителят започна масово да се разпространява сред хората в Южна Америка. Както всяко непознато и потенциално опасно нещо, така и вирусът Зика успява да внесе сериозен обществен смут.
 
Здравните работници се трудят неуморно по изясняване на инфекцията и начините на защита от нея. Резутат от този труд са няколко интересни открития...
 

Предаването му по полов път може да се окаже по-рисково

Ухапването от комар, заразил се с вируса Зика, е напълно случаен, непредвидим и трудно контролиран рисков фактор и именно това допринася в голяма степен за създалия се стрес. Половият акт обаче не отговаря на тези характеристики.
 
Има данни, че вирусът може да се предава и по полов път. Учени все още извршват проучвания в тази насока, но по предварителна информация заразяването по полов път носи по-голям риск от засягане на развиващото се дете в утробата, отколкото при заразяване чрез ухапване от комар. При този тип трансмисия е по-висока концентраципта на вирусни частици в репродуктивните органи.
 
NEWS_MORE_BOX

Диагноза чрез слюнка?

Към тази идея са се насочили учените след изследване случая на заразила се майка, родила близнаци. Едно от децата развило микроцефалия, а другото – не. След изследване на протеините в слюнката и на двете кърмачета били открити различни генетични мутации в тях.
 
Това откритие води до вълнуващи теории. На първо място, любопитно е дали наличието на такива мутации е възможно да играе роля в риска за развиващото се дете да развие микроцефалия при заразяване на майката.
 
Друга идея е да се проучи дали е възможно диагнозата да се поставя чрез слюнка, което би било улеснение. Важен въпрос, на който предстои да се търси отговор е, и за това възможно ли е вирусът да се предава чрез слюнка.