С ново предписание се пуска на пазара лекарството Pradaxa® (dabigatran etexilate) в САЩ в съответствие с Американската агенция за храните и лекарствата (FDA). Медикаментът в употреба 150 мг два пъти дневно потвърждава ефективността на терапията при случаите на инсулт и системен емболизъм, включително и хеморагичен, в по-висока степен, отколкото единствената и налична доскоро. Отчита се значителна редукция и на съдовата смъртност.


Рискът от инсулт и системен емболизъм се намалява с 35% в сравнение с добре-контролиран warfarin при доза на пероралния антикоагулант от 150 мг. При доза от 110 мг ефективността е равна на досега използваната терапия, с разликата, че се регистрират по-малко случаи на кървене при пациенти с неклапно предсърдно мъждене.

Промяна в предписанието на лекарството в САЩ се основава на резултатите от клинично проучване RE-LY, проведено с 18 113 пациенти с неклапно предсърдно мъждене в продължение средно на 2 години, които показват по-висока ефикасност в две насоки: превенция на инсулт и предотвратяване на случаи с животозастрашаващо и вътречерепно кървене.

Терапията с новия медикамент на Boehringer Ingelheim се смята за иновация от медицинските среди поради факта, че за първи път от 50 години насам се открива ново алтернативно лекарство, което да се използва за терапия на инсулт без сериозните странични ефекти на първото, твърдят запознати специалисти. Откритието на молекулата се смята за едно от най-важните постижения на фармацевтичната индустрия за последното десетилетие.

Клиничният опит с новото лекарство от проучвания наброява 780 000 пациенто-години в над 70 държави. Това го прави с по-голям опит от всички други нови орални антикоагуланти.

Компанията производител допълнително изследва лекарството по отношение на дългосрочната безопасност. Стартира и Phase II на GLORIA-AF пациентска регистрация с цел да се изследва приложението на антитромботични терапии в клиничната практика за намаляване риска от инсулт при пациенти с неклапно предсърдно мъждене.

Предсърдното мъждене е най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм, което засяга един от четири души над 40-годишна възраст. При тези хора вероятността от образуването на съсиреци е 5 по-висока.

 


3 млн. души в света преживяват инсулт, свързан с предсърдно мъждене. Тези инсулти обикновено са тежки и с по-висока вероятност от фатален изход (20%) и инвалидност (60%). Медиците са на мнение, че много от тях могат да се предотвратят с подходяща антитромботична терапия.