Успоредно с повишаването на стандарта на живот, невероятен напредък бележи развитието на технологиите. От своя страна модерната апаратура намира широко приложение във всички отрасли на обществото, и най-вече в медицината. От огромно значение е усъвършенстването на методите за откриване на различни заболявания. Основна цел е те да са мaксимално щадящи за пациента, да предоставят достатъчно детайлна и ясна информация за болестния процес, а също и да могат да откриват патологични промени във възможно най-ранния етап от развитието на болестта.
 
Метод от нуклеарната медицина, чието непрекъснато развитие се стреми към постигането на тези цели, е позитронната емиционна томография. Позната е още под наименованието „петскенер“. Тази модерна апаратура започва да се използва едва през 2001 г. 
 
Петскенерът намира широко приложение в съвременната онкология. Той позволява изследването на функцията и метаболизма на органите. Това дава възможност за ранна оценка и диагностика на състоянието на организма, много преди появата на анатомични изменения в даден орган. Изследването се различава от ядрено-магнитния резонанс и компютърната томография, които отчитат вече настъпилите структурни изменения в органите.
 
За извършване на изследването е необходимо интравенозно инжектиране на специфичен радиофармацевтик (изотоп), който се натрупва избирателно в съответната тъкан. Това вещество съдържа глюкоза, която е маркирана с радиоактивен елемент. Радиофармацевтикът се натрупва в тъкани и органи с повишена консумация на глюкоза. Такива тъкани са туморите, възпалителни огнища или зони в централната нервна система с повишена активност. Благодарение на кръвообращението, веществото достига до съответните зони за няколко минути. Тогава се прави скенер на тялото и зоните с повишена глюкозна консумация веднага се отличават от околните тъкани.
 

Показания за извършване на ПЕТ- скенер:

 • Ракови заболявания – вижда се степента на разпространение на тумора, рецидивите, проследява се ефекта от лечението;
 • Метастази на туморни процеси - могат да се открият както в лимфните възли, така и в други органи;
 • Неврологични мозъчни заболявания болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, деменции, локализация на епилептично огнище в мозъка, различни неврологични синдроми;
 • Сърдечни заболявания – проследяване на състоянието и кръвоснабдяването на миокарда;
 • При диагностика и локализиране на неясни възпалителни порцеси.

Как се провежда изследването?


 • Задължително трябва да съобщите, ако имате алергии, ако приемате някакви лекарства или имате някакви придружаващи заболявания (диабет и други).
 • Необходим е поне 24 часов покой - повишената мускулна активност води до повишена глюкозна консумация и това би довело до натрупване на изотоп в мускулите и изследването става неефективно.
 • Изследването се извършва на гладно – не трябва де сте приемали храна поне 6 часа предварително, а последното хранене не трябва да е нисковъглехидратно, повече белтъчна храна; не трябва да сте консумирали алкохол, кофеин и цигари поне 24 часа преди процедурата.
 • Осигурява се венозен път, през който се инжектира радиофармацевтика. След това ще бъдете поставени на кушетка в тихо и тъмно помещение, където ще запазите покой в продължение на 1 час. В този период се осъществява натрупването на радиофармацевтика в организма.
 • Ще бъдете инструктирани да пиете по-големи количества течности (1-1,5 литра).
 • Непосредствено преди изследването се препоръчва уриниране, тестът се извършва задължително при празен пикочен мехур.
 • Следва скенер на цялото тяло, който ще покаже къде е натрупан радиофармацевтика и къде има патологичен процес. 
 • Изследването е безболезнено с изключение на неприятното усещане от въвеждането на венозния катетър и вливането на изотопа. 
NEWS_MORE_BOX

Внимание!

 • Изследването не се извършва при бременни жени;
 • При кърмачки е необходимо кърменето да се преустанови за 24 часа;
 • За жени в детеродна възраст е добре изследването да се проведе в първите 10 дни след менструация;
 • Предварително информирайте лекаря ако сте диабетик– за вас е нужна по-специална подготовка преди изследването; 
 • Трудности в провеждането е възможно да има при хора, които страдат от клаустрофобия (страх от затворено пространство).
 
 
При кобинация с компютърна томография лъчевото натоварване се увеличава. Поради тази причина в PET/CT апартите се използва така наречения ниско-дозов режим на скенера, което цели намаляване на общата доза.