Учени от щатския университет на Северна Каролина създават нов метод за справяне с дисеминираната интравазална коагуалция (ДИК) – състояние, водещо до фатален изход при 40-78% от развилите го.

 

ДИК-синдромът се характеризира с наличие на тромбози в много органи в организма и едновременно ексцесивно кървене. Тромбозите причиняват увреждане на различните органи, вследствие на намаления приток на кислород и изхабяват съсирващите фактори на кръвта, откъдето се появява и проблема с масовата хеморагия.


 

ДИК се асоциира със състояния като сепсис и наличие на онкологични заболявания. Лечението на дисеминираната интравазална коагулация е изключително комплексно и зависи от етапа, в който се хване състоянието, т.е. изисква висока компетенция за различаване на етапите от специалиста.

 

При лечението се среща дилема, споделят учените от екипа, да бъдат третирани тромбозите, което може да доведе до допълнително кървене или да бъде третирано кървенето, което може да доведе до повече тромбози.

 

Новият метод предлага потенциално решение.

 

Той се базира на наносфери, изградени от специфичен гел. Сферите са синтезирани така, че да имат висок афинитет за свързване към фибрин – белтък, широко застъпен в тромбите.

 

Размерът на сферите е около 250 nm. Те са заредени с тъканен плазминогенен активатор (ТПА) – вещество, което разгражда тромбите. По повърхността на сферите има множество пори, през които ТПА може да напусне сферата и да реагира с даден тромб, към който е свързана тя.

 

Засега методът е използван единствено върху лабораторни модели и in Vitro.

 

Сферите се свързват на места, където има по-рано образувани тромби (липсва активно кървене), освобождават ТПА и тромбът бива разрушен.

 

Това води до освобождаване на тромбоцитите, намиращи се в тромба. По този начин те могат да влязат в образуването на нов тромб на място, където има активно кървене.

 

Анализ на проучването сочи, че при употреба на ТПА чрез наносферите, биват отстранени 91-93% от тромбозите в сърцето и белите дробове и около 77% от тези в черния дроб и бъбреците.

 

Проучването продължава, за да се изследват различните концентрации при приложение на метода и разпределението на частиците в тялото, както и тяхното отстраняване.

 

Изследването е публикувано в Blood Advances

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210217134845.htm

https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/3/613/475046/Fibrin-modulating-nanogels-for-treatment-of