Публичен регистър на конгреси, симпозиуми, семинари и други събития, предназначени за медицински специалисти, изгражда Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) по примера на Европейската Федерация на Фармацевтичните Индустрии и Асоциации. Европейска практика е преди да вземат решение за подпомагане на международно събитие, компаниите да се консултират с регистъра, което се внедрява и у нас с новия публичен регистър.


Етичната комисия при ARPharM вече ще може да се самосезира и да образува производство срещу компанията, за която има съмнение за нарушение на  Етичния кодекс. До момента Комисията можеше да се задейства само при постъпила жалба, придружена със съответните доказателства. След поправките в Кодекса това ще е възможно и при постъпване на сигнал или при публикация в медиите например. Така ще бъде засилена саморегулацията на иновативните фармацевтични компании у нас, за да се гарантира, че взаимодействието между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти цели единствено рационалното предписване и разумната употреба на лекарствените продукти, при прозрачност и регламентираност на тези взаимоотношения.


Промените в Етичния кодекс бяха приети на официална среща на компаниите, членуващи в Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), в присъствието на г-н Ричард Бергщрьом, генерален директор на Европейската федерация на фармацевтичната индустрия и на фармацевтичните асоциации (EFPIA).


“Сигурни сме, че и към момента компаниите, които членуват в ARPharM, спазват напълно Етичния кодекс”, заяви Деян Денев, директор на асоциацията. „Въпреки това обаче приемаме тези промени, за да гарантираме, че и при най-малкото съмнение за нарушение на Кодекса, при всеки постъпил сигнал от лекар, пациент или журналист, ще разполагаме с механизъм, за да реагираме.”


По-рано през тази година бе подписана съвместна декларация за определяне на ръководните принципи и етичните правила за взаимоотношенията между медицинските специалисти и фармацевтичната научноизследователска индустрия у нас с ясното съзнание за голямата отговорност пред пациентите и обществото, които и лекарите, и фармацевтичната индустрия, носят.


Общият документ регламентира: сътрудничеството им във всички етапи от жизнения цикъл на лекарствения продукт до достигането до пациента; сътрудничеството в съблюдаването на високи етични стандарти и защитата на правата на пациентите; пълна прозрачност на взаимоотношенията между фармацевтични производители и медицинските специалисти; сътрудничеството, изцяло регулирано от законите на България и установяващо по-строги и по-конкретни правила във взаимоотношенията на двете страни. Документът се базира на Етичения кодекс на ARPharM, действащ от 2006 г. у нас като част от мрежата от кодекси на научноизследователската фармацевтична индустрия в Европа. Този година научноизследователската индустрия в България отбелязва пет години от приемането му от 25 научноизследователски компании, работещи у нас. Кодексът е единна платформа, която всяко лице може да използва, за да сезира Асоциацията за нарушения.Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) е създадена през 1996 г. като сдружение с нестопанска цел. Обединява научноизследователски ориентирани фармацевтични компании от цял свят, работещи на българския пазар.

Членове на ARPharM са 24 международни производители на лекарства, чиято основна дейност е да инвестират в развитието на нови лекарствени продукти, които спасяват или удължават човешкия живот, или значително подобряват качеството му.

Асоциацията е асоцииран член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA).