Болката в гърдите, провокирана от затруднения с кръвоснабдяването на сърцето, е често срещано явление. Означава се като ангина, или гръдна жаба, и от десетилетия основно средство за лечението й е поставянето на т.нар. стент в стеснения коронарен съд.

 

Стентът е малка тръбичка, която поддържа кръвоносния съд отворен и подобрява кръвоснабдяването, в случая на сърцето.


 

Данните от ефекта на операциите за поставяне на стент сочат, че по-голяма част от пациентите се чувстват по-добре след процедурата и гръдните им болки отшумяват. Установено е, че те подобряват значително начина си на живот и облекчаването на ангината носи незаменима роля за това. За съжаление, не закъснява появата и на данни, че сърдечните стентове носят само плацебо ефект.

 

Няколкогодишно проучване проследява състоянието на хора с поставен стент на коронарни съдове и показва интересни данни. Установено е, че поставянето на сърдечен стент не намалява риска от най-сериозното усложнение след запушване на коронарен кръвоносен съд – миокардния инфаркт. По отношение превенцията на инфаркта ролята на стента е съпоставима с тази на медикаментозната терапия.

 

Важно е обаче да се отбележи, че събраните данни се отнасят само за хора с коронарно съдово заболяване в стабилно състояние. При тях поставянето на стент не намалява риска от инфаркт, но стабилното им състояние принципно не се и разглежда като сериозна предпоставка за такъв. Според проучванията хора в такова състояние може да се лекуват медикаментозно и при тях поставянето на стент е ненужна стъпка, неоправдана по отношение на ценатa и превантивните си ползи. Счита се, че в такива ситуации дори действието на стента за намаляване на гръдната болка от ангината е само плацебо ефект.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Друг е въпросът в случаите на сериозни стеснения на коронарните артерии. В такива ситуации поставянето на стент се разглежда като животоспасяваща процедура, непосредствено предотвратяваща миокардния инфаркт. Независимо дали ще покаже само плацебо ефект или и реални ползи, поставянето на стент е желателна процедура и при хора, при които гръдната болка от проблемите с коронарните артетии буди сериозен дискомфорт и значитeлно влошава начина им на живот.

 

Заключението на експертите, провели проучването, е, че всеки пациент трябва да бъде нформиран за точното си състояние и за потенциалните рискове от поставянето на стент в коронарна артерия. Мнението на повечето специалисти е, че при леко запушване на единичен коронарен съд ефектът на стента не е по-добър от този на медикаментозната терапия и хирургичната намеса не е наложителна. Етиката налaга крайният избор да бъде на пациента, но след като е запознат със състоянието си и потенциалните рискове от направения избор.