Дори единична грешка в няколкомилиардният генетичен код в човешкото ДНК може да доведе до сериозни последствия. Напредъкът на генното инженерство вече позволява такива грешки да се откриват навреме и дори появата им да се предвижда успешно, особено при деца, които може да унаследят генетични изменения от своите родители.

 

Нещо повече – грешки в кода на ДНК вече може да се поправят още преди да са провокирали сериозни здравослвони проблеми. Учени от Китай съобщават, че са извършили успешна поправка на ДНК при ембрион, при който увреденият генетичен код е щял да доведе до животозастрашаващи проблеми след раждането.


 

Генетична революция с огромно значение за бъдещето

 

Научен екип от водещ изследователски институт в Гуанджоу, Китай, е провел първа по рода си лабораторна интервенция за поправка на единична грешка в ДНК веригата на ембрион. Учените са успели да поправят увредена нуклеотидна последователност в ДНК, която е щяла да отключи бета-таласемия в бъдещето развитие на детето, при условие че ембрионът бъде имплантиран с инвитро процедура.

 

Таласемията е едно от най-разпространените генетично предавани болести. Това е най-тежката форма на анемия, характеризираща се с нелечими проблеми със секрецията на хемоглобин. Таласемията се отключва при т.нар. точкова мутация на ДНК, при която една единствена нуклеотидна база във веригата на ДНК се замени с друга. По-конкретно става въпрос за подмяна на гуанин с аденин в определн ген на ДНК.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Знаейки, че ембрионът е унаследил тази точкова мутация от единия от родителите, китайските учени успяват да коригират тази наглед незначителна промяна в нуклеотидната последователност и да елиминират риска от таласемия в бъдещото развитие на ембриона.

 

Успешното елиминиране на таласемията още в ембрионална възраст се разглежда като истинска революция в развитието на генното инженерство до момента. Очаква се успешната ембрионална поправка на ДНК, извършена от научния екип в Китай, да положи основите за разработване на методи за превантивно лечение на още редица генетично асоциирани заболявания, които са нелечими след проявяването си.

 

За целта обаче ще трябва да се обсъдят редица етични и регулаторни съображения относно това доколко морално и допустимо е генетичното манипулиране на ембрионално ДНК, дори в случаите, когато това ще бъде от огромна полза за здравето на бъдещия човек.