Към първа част на материала - Полът на пациента има значение за ефективността на лечението на COVID-19 | Puls.bg

 

 


Взета е кръв от пациенти с COVID-19 и други пациенти, при които няма доказана инфекция, но са приети в отделения за интензивно лечение в Калгари с тежък респираторен дистрес.

 

Екипът на д-р Биернаски взима тези проби, за да анализира, използвайки едноклетъчно РНК секвениране, функционалните състояния на хиляди имунни клетки при всеки пациент.

 

По този начин изследователите са установили истински „каталог“ на клетъчното поведение на различни етапи от инфекцията, за да могат да оценят ефектите от лечението.

 

Взети са проби от възможно най-много пациенти, не само в един момент, но и по време на проследяването, за да може да се разграничи хода на заболяването и хода на имунния отговор, обяснява Биернаски.

 

Типично мъжки "преувеличен" имунен отговор

Широка гама от вирусни и бактериални инфекции могат да причинят дифузно увреждане на белите дробове, остър респираторен дистрес синдром и дихателна недостатъчност.

 

Въпреки че са от съществено значение за защитата на организма, някои вродени имунни клетки, неутрофилите, също са основните двигатели на острия респираторен дистрес синдром (ОРДС).

 

В сравнение с острия респираторен дистрес синдром с бактериален произход, COVID-19 се свързва с разширяването на отделни неутрофилни състояния, характеризиращи се със сигнализиране на интерферон и простагландин - последният играе основна роля в клетъчната комуникация чрез активиране на множество мембранни рецептори.

 

При повечето вирусни инфекции, интерфероните, произвеждани от клетките на имунната система, действат бързо, за да убият вируса.

 

Но в случай на инфекция с COVID-19, интерфероновият отговор е забавен, което подклажда огъня на възпаление и влошава увреждането на органите, пояснява д-р Ип.

 

Изследователите обаче са открили, че пациентите от мъжки пол са имали преувеличен отговор на неутрофилите към интерферон и че този отговор е бил значително намален, когато пациентът приема дексаметазон.

 

Но при жените, обяснява д-р Биернаски, имунният отговор към интерферона е много по-умерен, така че дексаметазонът има малък ефект в сравнение с резултатите, наблюдавани при мъжете.

 

Основното лечение за тежки форми на COVID-19, което се дава на всички пациенти в интензивно отделение, може да е от полза само за половината от населението. Това е важно да се наблюдава и да се проучват нови терапевтични подходи, обобщава д-р Ип.

 

След като се доказа, че начинът на действие на дексаметазон ясно зависи от пола на пациента, д-р Ип подчертава, че пътят напред за борба с инфекцията е да се намерят терапии, които са от полза за повече хора, или индивидуализирани терапии, вместо да се използва генерализиран подход.

 

Проучване за ефективността на дексаметазон, публикувано в началото на годината, вече отчита смесени резултати:

  • На 28-ия ден - 22,9% от пациентите, хоспитализирани поради инфекция с COVID-19, които са получили лечение с дексаметазон, са починали;
  • Срещу 25,7% в групата с обичайни грижи, без приложение на дексаметазон;
  • 36% от пациентите, разгледани в това проучване, са жени;
  • Проучването също така показва, че лечението е по-ефективно при пациенти, получили допълнителна помощ за дишане.

Източници:

www.science-et-vie.com

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01576-3

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2021436#author_affiliations