Учени към американския университет в Дюк провеждат клинично проучване за ефективността на ново революционно лечение в областта на онкологията. Експерименталното лечение е във фаза 1-ва на клинично изпитване и от години се прилага на ограничен брой терминално болни пациенти. Касае се за пациенти с диагноза глиобластом (злокачествен мозъчен тумор), преминали безрезултатно през лъчетерапия и курсове химиотерапия.

 

Изследователите въвеждат в туморната маса в мозъка на пациентите модифициран вариант на смъртоносния вирус на полиомиелит. Вирусната наследствена информация е променена от учените по такъв начин, че да не може да зарази други клетки, освен туморните. Вирусните частици се размножават в злокачествените клетки и отделят токсини, които унищожават последните.


 

Изглежда обаче, че механизмът, по който действа експерименталното лечение, не е само един. Злокачествените тумори обикновенно се изплъзват от контрола на имунната система. Бидейки заразени с вируса на полиомиелит обаче, туморните клетки вече не са под прикритие и имунната система започва своята офанзива срещу тях.

 

Клинично имунната реакция се изразява в първоначално мнимо влошаване на симптомите. На ядрено магнитен резонанс се наблюдава пространствена експанзия на туморния процес поради мозъчния оток, предизикан от имунното активиране. След началната бурна реакция, при половината от пациентите започва прогресивно клинично подобрение, което на образно изследване се манифестира с намаляване и изчезване на глиобластома.

 

Досега, експерименталното лечение е било прилагано на 22-ма пациенти. Половината от тях са навлезли в трайна ремисия. Въпреки малкия брой пациенти в проучването, тези резултати се възприемат като значителен успех в контекста на сравнението им с резултатите от конвенционалното лъчелечение, химиотерапия и оперативни интервенции.

 

В този ред на мисли, имунотерапията се оформя като 4-ти опорен стълб в лечението на раковите заболявания.

 

Повече за изследването може да разберете от приложената връзка.