Напредъкът в медицинските грижи, агресивната терапия и увеличеното финансиране са подобрили качеството на живот и преживяемостта на пациентите с ХИВ в САЩ, показва най-новото проучване.

 

Анализът на периода между 1995 и 2010 г. демонстрира възможностите на най-новите анти-ХИВ терапии, когато са съчетани с подходящи медицински грижи. Докладът е публикуван в Clinical Infectious Diseases.


 

Според д-р Ричард Мур от Университетската болница „Джонс Хопкинс“ в Балтимор, съвременното лечение може забележително да подобри здравето на ХИВ позитивните, независимо от техния пол, раса и социален статус.

 

Най-големите предизвикателства пред пациентите са недостъпността на лечението и слабото придържане към терапията. Субсидиите от правителството, под формата на програмата Райън Уайт, целят разрешаването, поне частично, на първия от тези проблеми.

 

В резултат на комплексните грижи и антиретровирусната терапия, които са достъпни благодарение на програмата, средната очаквана продължителност на живота на ХИВ позитивните пациенти е 73 години. Според авторите на проучването, тя е еднаква за всички демографски и рискови групи. Те обаче силно наблягат на обстоятелството, че тя се отнася само за пациентите, сериозно ангажирани с лечението – тези, които навреме се явяват за лабораторни изследвания и профилактични прегледи.