Множествената склероза е хронично имунно-медиирано демиелинизиращо невровъзпалително заболяване на мозъка и гръбначния мозък, което води до нарушения във функциите на самите неврони и на тяхното увреждане.

 

Диагностиката на заболяването множествена склероза от дълги години се прави благодарение на ядрено магнитен резонанс (ЯМР).


 

Резултаите от него помагат за откриването на макроскопски лезии в мозъка на човека. Въпреки това по-малките и фини нарушения не могат да се видят, особено тези в бялото вещество на мозъка и кортикалното сиво вещество.

 

Поради тази причина е направно малкомащабно изследване, което използва по-напреднала и мощна форма на изобразяване. Чрез нея учените откриват две метаболитни индикации, които насочват към диагноза множествена склероза в бялото и сивото вещество.

 

При по-ранна диагностика на заболяването множествена склероза се очакват по-добри и ефективни резултати, заради по-навременното включване на имуномодулатори към терапията на пациента.

 

Методът, който използват учените, включва направата на магнитно резонансно спектроскопско изображение (MRSI), техника, която може неинвазивно да изобрази различни мозъчни метаболити.

 

По този начин е възможно откриването на промени в мозъка на пациенти с множествена склероза в региони, които са незабележими за конвенционалния ЯМР. Визуализираните неврохимични изменения на привидно нормалната мозъчна тъкан отразяват последващите увреждания на пациентите.

 

В изследването са включени 65 души с множествена склероза и 20, които не страдат от заболяването.

 

Екипът открива два метаболита, които могат да бъдат използвани като маркери за множествена склероза - N-ацетиласпартат, който е производно на аминокиселина, и мио-инозитол - вещество участващо в клетъчното сигнализиране.

 

При пациентите с налични нарушения е открито по-ниско съотношение на N-ацетиласпартат към креатинин, което предполага увреждане на невроните.

 

Всички участници с множествена склероза, със или без увреждания, отбелязват повишени нива на мио-инозитол в сравнение с креатин в нормално изглеждащи области на бяло вещество. Това предполага налична възпалителна активност.

 

Ако ефективността на това откритие се потвърди от широкомащабно проучване, методът значително ще подпомогне за ранната диагностика на заболяването множествена склероза и ще даде възможност за по-добри резултати от проведеното лечение.

 

Източници:

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.210614