Нивото на образование на човека е ключов фактор, който може да повлияе риска от Алцхаймер. Ако искате да опазите мозъчните си функции от необратима деградация, учете – това е новият призив на специалистите в областта на Алцхаймер.

 

Днес само в САЩ диагностицираните с Алцхаймер са около 50 милиона, а в целия свят – над 100 млн. Ако се отчитат и хората, които проявяват симптоми, но диагноза още не им е поставена, броят навярно ще се удвои, а експертите очакват до 2060 г. да се утрои.


 

В наши дни дори хора като Бил Гейтс не щадят средства за финансиране на проекти за разработване на лечебен подход, но за момента ключова задача на учените е успешната превенция на Алцхаймер. А добрата новина е, че според експертните данни тя е въпрос не само на научни разработки и постижения, но и на лични усилия.

 

Защото проучване доказва, че доброто образование е много добра инвестиция с превантивен ефект срещу Алцхаймер.

 

Разбира се, не може да се твърди, че ниското ниво на образование е провокиращ фактор за развитие на болестта. Факт е обаче, че учените отдават дължимото на позитивния ефект на учебния процес върху мозъчните функции за предпазването им от дегенеративни процеси. Така нивото на образованието се явява по-скоро защитен механизъм срещу Алцхаймер, отколкото рисков фактор за появата му.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Предишни проучвания доказаха, че при еднакво ниво на увреждане на нервната тъкан в мозъка тежестта на проявите на Алцхаймер е много по-лека при хора с по-високо ниво на образование. Този факт, както и зависимостта, установена от новото проучване, учените обясняват с едно интересно предположение. Според тях защитната роля на образованието срещу развитието на Алцхаймер се обяснява с т.нар. когнитивен резерв, който учебният процес позволява на мозъка да си изгради.

 

Когнитивният резерв е система от алтернативни невронни пътища в мозъка, които той използва за компенсиране на евентуални нарушения в стандартните методи за нервна сигнализация. Така някои от уврежданията от Алцхаймер може да се компенсират успешно, без да с епоявявт симптоми на когнитивна дегенерация.

 

За наблюдаваната зависимост учените имат и още едно предположение. Факт е, че доброто образование върви ръка за ръка с по-доброто опознаване на болестта на Алцхаймер, а оттам и с по-отговорното лично отношение към нея. Логично се предполага, че добре образованите хора полагат много по-ефективни грижи за поддържане на мозъчните си функции и за стимулиране будността на мозъка. Така допълнително намаляват риска от Алцхаймер за себе си.