„Персонализираната медицина и нейното място в Националната здравна стратегия“ е темата на III Национална конференция по персонализирана медицина, организирана от Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД). 
 
Темата на конференцията е в резултат от приетия меморандум за разработка на Национална стратегия за развитие на персонализираната медицина в България до 2020 г. на проведения интердисциплинарен форум „Персонализираната медицина – правилното лечение за точния пациент в подходящото време“ през октомври миналата година.
 
След поредица мащабни консултации с водещи експерти от България и чужбина в рамките на година БАПЕМЕД разработи ясна стратегия за налагането на този съвременен подход в медицината. 
 
Опорните точки в стратегията ще бъдат представени в дискусионен форум с участието на всички заинтересовани страни с цел да бъде представена публично, приета и интегрирана в Националната здравна стратегия 2020 г. и в новата Концепция за лекарствена политика. Това са представители на Министерството на здравеопазването, Комисията по здравеопазване на Народното събрание на България, НЗОК, ИАЛ, НСЦРЛП, съсловните организации – БЛС, БЗС и БФС, НПО, фармацевтичната и диагностична индустрия, научната и академична общност и БАПЕМЕД. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
III Национална конференция по персонализирана медицина ще бъде разделена на три сесии, всяка от които с отделна тема и фокус. 
 
Първият панел осигурява възможност за дискусия по темата за стратегическото място на персонализираната медицина в реформиращата се здравна система, в която ще участват ключови фигури от Министерство на здравеопазването, Комисия по здравеопазването на НС, НЗОК, БФС и ARPharM. В тази част на програмата д-р Явор Дренски, председател на Управителния съвет на БАПЕМЕД, ще представи официален документ „Опорни точки в стратегията за развитие на Персонализираната медицина, като част от Националната здравна стратегия“. 
 
Вторият панел на конференцията  включва поредица от лекции на водещи експерти, засягащи персонализираната медицина - нейното измерение, приложение, значение, оценка и перспективи до 2020 г. 
 
„Персонализирана медицина в онкологията и отвъд“ е темата на третата част на конференцията. На нея ще бъдат представени новите направления, в които персонализираната медицина навлиза стремглаво и по отношение на диагностиката, и по отношение прецизиране на терапиите.
 
III Национална конференция по персонализирана медицина ще се състои на 25-ти ноември, 2016 г. от 09:00 часа в София Хотел Балкан, зала „Средец“