Вещество, което пчелите синтезират синтезират, въздейства върху различни ракови клетки, показват данни на проучване.


Проучването е фокусирано върху някои подвидове рак на гърдата, които са по-агресивни и ограничени откъм терапия. Раковите клетки, при тези видове рак, синтезират по-голямо количество от молекула наречена EGFR (Epidermal growth factor receptor), отколкото нормалните клетки. Повечето опити за намиране на начин за таргетиране на това вещество, досега били неуспешни, тъй като методите увреждали и здрави клетки. Знаейки се, че пчелната отрова, съдържаща мелитин (пептид), има антитуморно действие, например в борбата с меланома, породило нови опити.


Пчелите използват пептида, за да се справят с микроорганизми, причиняващи болести по тях, а всъщност то е и веществото, което прави ужилването им толкова болезнено.Учени използвали мелитина върху ракови клетки, отгледани в лаборатория и открили промени. Киара Дъфи, учен от института за медицински проучвания „Хари Пъркинс“ споделя, че мелитинът може изцяло да разруши мембраната на раковата клетка за по-малко от 60 минути.


За да проверят, дали ефектът се дължи наистина на конкретното вещество, те го инхибирали и промяна в раковите клетки липсвала. Друг бонус на пчелната отрова бил слабият ѝ ефект върху нормалните клетки. Веществото цели основно клетки, синтезиращи повече EGFR и  HER2 – вещество, което също се синтезира от някои ракови клетки, при рак на гърдата, а също и влиянието му върху репродуктивните способности на клетките – то ги намалява. Синтезът на EGFR и HER2 се наблюдава и при други видове рак, като този на белите дробове.


Учените намерили начин за синтетично получаване на мелитин и изпробвали неговото действие, като разлики, с натуралния, почти липсвали.
„Открихме, че мелитин може да се използва в комбинация с някои химиотерапии, например тези с Docetaxel (доцетаксел).” твърди Киара Дъфи пред Nature и добавя, че комбинацията има огромен успех.


Нужни са още изследвания за различната дозировка на пептида и негативните му ефекти върху организма преди започването на клинични проучвания при хора.