Епидемичен паротит, познат още като заушка или "свинка" е остро инфекциозно заболяване при човека, което се характеризира със засягане най-често на околоушните слюнчени жлези, с умерено изразена интоксикация и доброкачествено протичане. По-рядко се засягат и други жлези – половите, панкреасът, а в някои случаи и централната нервна система. Боледуват основно деца и юноши.


Причинителят на заболяването е virus parotitidis (mumps virus), принадлежащ към семейство Paramyxoviridae, който се предава по въздушно-капков път и по-рядко по контактно-битов. Входна врата са лигавиците на конюнктивата и горните дихателни пътища.


Вирусът се съхранява жизнен за продължителен период от време в изсушено състояние, както и при минусови температури. Сравнително устойчив е и на физични и химични въздействия.Източник на инфекцията е болният човек с клинично изразено заболяване, както и заразени с атипични или скрити форми на заболяването (също и безсимптомни носители). В 30% от случаите заразените лица прекарват инфекцията безсимптомно.


Инкубационният период е в рамките на 12 – 21 дни. Болният е заразен в последните 4 дни от инкубационния период до 8 ден от началните признаци на болестта. Най-заразни са пациентите между 5 - 6 ден от заболяването.


За лабораторно установяване на инфекцията се изследва слюнка, гърлен секрет, кръв, урина, ликвор, включително и кърма.


Серологична диагноза се поставя след изследване на двойни серумни проби, които се вземат в първите дни след началото на заболяването и повторно след 2-4 седмици от вземането на първата проба. Диагностиката се провежда по метода ELISA. Търсят се вирус-специфични антитела – от клас IgM и IgG. Четирикратното нарастване на титъра на антитела от клас IgG  във втората изследвана проба се приема за диагностично значим.


Етиологична диагноза може да се постави и чрез доказване на специфична за вируса РНК, екстрахирана от клинични материали на болен. Изследването се осъществява чрез real time PCR-диагностика. Вирусът може да се изолира от слюнката на пациенти в острия стадий на инфекцията.


Специфична профилактика се провежда с ваксина. Използва се моно- или тривалентна ваксина срещу паротит, морбили и рубеола. В България се прилага в два приема - на 13-месечна възраст и реимунизация на 12-годишна възраст. В някои държави-членки на Европейския съюз реимунизация се прави между 4-6 години.