Най-вземаният като обезболяващо средство парацетамол (ацетаминофен) от широката маса хора не облекчава болките в кръста, става ясно от рандомизирано проучване представено в сп. The Lancet.


Научният труд е на екип от Института за световно здраве Джорд към Университета на Сидни, Австралия.


Първоначално те преглеждат данните на 7 проведени проучвания, за да установят каква е ползата на универсалното срещу болка лекарство при оплаквания отстрана на кръста. Освен, че откриват методологични грешки обаче, в тях липсвало съпоставяне на ефекта му с този от плацебо и при промяна на дозировката, коментира ръководителят на австралийския тийм д-р Кристофър Уилямс.Затова медиците проследяват ефекта на популярния илач при 1652 пациенти, оплаквали се от болки в кръста, на средна възраст 45 години. Те били разделени на три групи: с редовен прием в дози до 3990 мг дневно в продължение на 3 месеца, при взиман по необходимост парацетамол в доза до 4 г на ден и плацебо група.

Резултатите показвали, че няма разлика във времето за възстановяването и при трите групи и то е: 17 дни за взималите редовно парацетамол, 17 дни за приемалите го само при болка и 16 дни при плацебо групата.

 

NEWS_MORE_BOX


Изследователите констатирали също така, че парацетамолът не оказвал ефект в краткосрочен план върху интензитета на болката, общия тонус на организма, качество на съня и живота, което показва необходимост от преразглеждане на предписанието му като болкоуспокояващо от първа линия и при болки в кръста.

 

Механизмът, по който действа парацетамолът при други болки, е ясен, но защо не се установява ефект при болки в кръста от него не е, споменава ръководителят на изследването.

Мнението на експерти е, че въпреки резултатите от това изследване на този етап все пак не е уместно да се променят предписанията за употреба на лекарството.

Самите изследователи сочат, че проучването им е ограничено в известен смисъл – например не всички от участвалите в него пациенти взимали препоръчаната дозировка, средният прием бил около 2,666 мг на ден. Според тях е възможно при доза гранична до максимално препоръчана от 4 г дневно ефектът да е по-добър. Освен това те не са проследили ефекта на лекарството върху интензитета на болката в първите седмици на приема му, когато и хората взимали по-голяма доза – по 3,500 мг дневно.